Základní škola Liberec Barvířská

Třída 2.A

Rozvrh

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
9:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:35
15:15
15:25
16:10
Pondělí Aj/Čj  Hv  Čj           
Úterý Čj Prv  Čj           
Středa Čj   M   Aj   Tv  Tv         
Čtvrtek M   Čj  Prv   Vv  Čj         
Pátek Čj  Pč  Čj          

 

třídní učitelka: Mgr. Romana Masáková

email: masakova@zs-barvirska.cz

konzultační hodiny: úterý 12 - 13 h nebo po domluvě

 

výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková

konzultační hodiny: čtvrtek 8:50 - 9:35 nebo po domluvě

 

Pomůcky do 2. třídy

penál: 12 pastelek (nejlépe trojhranných), 2 tužky č. 2, 1 tužka č. 3 (na rýsování) !Vše ořezané!

           2 pera (ne gumovací), ořezávátko, guma

kapsář Vv: tempery (6 ks), paleta na míchání barev, vodové barvy, voskovky, štětce (2 kulaté, 2 ploché),

                  kelímek na vodu, zástěru (nebo staré tričko), igelit na lavici, savý hadr, nůžky, lepidlo

cvičební úbor: v 1. pololetí je povinné plavání (městský bazén) děti budou plavat každou středu od 18. 9.

                        plavky, ručník, mýdlo, čepice (hlavně děvčata - nedají se sušit vlasy), brýle

 

- stírací tabulka s fixem, desky na sešity, pravítko (průhledné), obaly (až dle velikosti učebnic), ručník, bačkory

!!! Vše donést nejpozději do 5. 9. 2019!!!

 

Čtenářský deník

Nadále je nutné v rámci domácí přípravy hlasité čtení - denně 10 - 15 min.

V tomto roce budou děti odevzdávat čtenářské deníky (1. pololetí - 1 kniha, 2. pololetí - 2 knihy)

Děti si mají možnost zdarma zapůjčit knihy ve školní knihovně u pí. uč. Lacinové.

Skvělá volba je také navštěvovat Dětské oddělení Krajské vědecké knihovny Liberec.

 

Domácí úkoly

3x týdně (Po, Stř, Pá) slouží k procvičení, zopakování a upevnění učiva, které bylo probráno ve škole.

!Podepisujte, prosím, dětem domácí úkoly! 


Žákovská knížka

Pouze v elektronické podobě


 Leden 2020

Do 10. 1. si děti přinesou knihu, kterou si přečetli a čtenářský deník, kde bude kniha zapsána!!!

Během ledna budeme knihy prezentovat. Kdo knihu a deník neodevzdá bude hodnocen pětkou!!!

Do 17. 1. potřebuji dovybrat peníze za autobus na plavání, kdo ještě neplatil, prosím, doplaťte!!!

24. 1. jedeme vláčkem do Hejnic do eko centra na program - Máme rádi česko (vybíráme 80,-)

27. 1. navštívíme Naivní divadlo - Pohádka do dlaně (vybíráme 60,-)


Počasí se velmi zhoršilo - dávejte dětem každou středu (plavání) teplou čepici!!!

Je to v zájmu zdraví vašeho dítěte.


Začínáme s výukou venku!!!

Proč chceme učit venku?

1. Podporujeme zdraví dětí - snížení nadváhy, zlepšení imunitního systému.

2. Zlepšujeme vzdělávací procesy - učení se ukládá hlouběji v mozku, snadněji

se vybavuje, zlepšuje se pozornost.

3. Posilujeme vztahy mezi dětmi i s učitelem - rozvoj emoční a sociální inteligence,

prokazatelně ubývá projevů agresivity a násilí.

4. Chceme, aby výuka děti bavila. 

5. A v neposlední řadě je výuka v přírodě přirozenou činností.

Co je potřeba: oblečení a obuv k pobyt venku.

 

Pro nemocné: 6. - 10. 1. 2020

Čj  uč. str. 50 - 52

     p.s. str. 31 - 33

     pís.2 str. 16 - 19

M  p.s. str. 61 - 65

Prv uč. str. 24, 25

      p.s. str. 20, 21

Aj  uč. str. 28

     p. s. str. 24, 25