Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací
Základní škola a Mateřská škola Barvířská Liberec

Důležitá sdělení - MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ - COVID-19: ORGANIZACE VÝUKY - DISTANĆNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 12.-23.10.2020

Řád školní jídelny

Řád školní jídelny
1) Obědy pro žáky ZŠ a studenty SŠ se vydávají od 11:30 hod. do 14:15 hod.
2) Obědy pro cizí strávníky se vydávají od 11:00 hod. do 11:30 hod. (viz vyhláška č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz školských zařízení).
3) Žáci odloží své tašky a svršky na vyhrazených místech (cenné věci /mobilní telefony, peníze aj./ musí mít žák stále při sobě a pod svým osobním dohledem!)
4) Při čekání na jídlo dodržují žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
5) Jídlo je vydáváno dle vlastní objednávky. V případě, že žák nemá čip, ohlásí tuto okolnost vedoucímu školní jídelny. Jídlo mu bude vydáno na náhradní doklad (stravenku).
6) Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně v sedě. Moučníky, ovoce a pod. si žáci neodnášejí z prostor školní jídelny.
7) Vychovatelky ŠD konají dozor u svého oddělení.
8) Pedagogický dozor sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, jídlo..), učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí žáků. Ihned nechá podlahu osušit.
9) Dojde-li k opaření strávníků, ohlásí „dozor“ úraz vedoucímu školní jídelny, který mu poskytne první pomoc. Poté se provede zápis v knize úrazů v kanceláři školy. Jde-li o úraz vyžadující registraci, sepíše se „Záznam o školním úrazu“.
10) V případě nemoci žáka je možné první den vyzvednout oběd do nádoby, dále je nutné obědy odhlásit.


 

Třídy

Žákovská knížka

Školní družina
Školní družina

Školka
Školka

Jídelna
Jídelna

Aktuality ze školy
Aktuality ze školy

Informace k provozu školy určené k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Vláda nařídila v souladu s krizovým zákonem hejtmanům, aby v místech potřeby určili školu nebo školské zařízení veřejných zřizovatelů k výkonu péče o děti ve skupinách nejvýše 30 dětí ve věku od 6 do 13 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci/příslušníci...

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Na podzim proběhnou doplňovací volby do Školské rady – kandidát za zákonné zástupce.

Drumbeny (Šímová)

Ve čtvrtek 8. října 2020 proběhl na naší škole pro žáky 1.stupně zážitkový program (nejen) s drumbeny, kterým provázel muzikant a lektor Zdeněk Roller.