Základní škola Liberec Barvířská

Vybavení školy

TĚLOCVIČNY - malá tělocvična se nachází v hlavní budově školy, velká tělocvična v samostatné přístavbě, má umělý povrch

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ s umělou trávou, nová plocha položena v roce 2018

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

POČÍTAČOVOU UČEBNU vybavenou 25 počítači s připojením k internetu

POSLUCHÁRNU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ

KNIHOVNU

ODBORNÉ UČEBNY – chemie, hudební výchovy, jazyků…

KMENOVÉ  UČEBNY – v 1. patře 1.-5. třída, ve 2. patře 6.-9. třída

ŠKOLNÍ  DRUŽINU – pro žáky 1.–3. tříd

Vybavení školy Vybavení školy Vybavení školy Vybavení školy Vybavení školy Vybavení školy