Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací
Základní škola a Mateřská škola Barvířská Liberec

Důležitá sdělení - INFORMACE

Důležitá sdělení

Nástup žáků do školy po prázdninách:

pondělí 4.9.2023

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÍŽE ARCHIV INFORMACÍ:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS DO ZŠ PRO DĚTI Z UKRAJINY

Termín podání žádosti 2.6.2022  13:00 - 17:00 hod.

Zvláštní zápis se řídí školským zákonem a zákonem č. 67/2022 Sb. a je určen pouze žákům, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Na území Statutárního města Liberec je vyhlášen termín tohoto zvláštního zápisu na čtvrtek 2. června 2022 a je určen pro žáky nejen do prvních tříd.

(Zápis se týká dětí narozených od 1.9.2007 až 31.8.2016).

Zápis probíhá v režimu správního řízení. Uchazeč vyplní žádost o přijetí a odevzdá na spádovou školu (vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci).

S sebou: vyplněnou žádost ZDE, vízový doklad dítěte a doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis pro školní rok 2022/2023

Schůzka rodičů žáků budoucího 1. ročníku se uskuteční 16.6.2022 od 17:00 hod. v budově školy. Účast nutná.

I. fáze - elektronické vydávání žádostí - 28. března 2022 až 20. dubna 2022   
             odkaz na zápisový portál: https://zapisyzs.liberec.cz

II. fáze - sběr vyplněných žádostí -  21. dubna 2022    14:00 - 17:00 hod. (možnost rezervace času na zápisovém portálu)

Povinná školní docházka ve školním roce 2022/2023 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2016.

K zápisu musí také děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné v době zápisu předložit posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud nemáte přístup k internetu nebo neumíte žádost elektronicky vyplnit, dostavte se v pondělí 11.04.2022 od 13:00 do 14:00 hod. do školy, kde s Vámi žádost náš pracovník vyplní. S sebou kartičku pojištěnce dítěte. Tento termín nenahrazuje zápis, jedná se pouze o vyplnění žádosti!

Termín zápisu pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana dle opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, je stanoven na 2. června 2022.

V případě dotazů volete na tel: 485 108 790

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODKAZ NA DISTANĆNÍ VÝUKU ZDE

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

Od 31. ledna 2022 probíhá testování žáků jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných.
Žák se netestuje v případě, že (nutno doložit): 
i) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem
ii) absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost  antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb  s negativním výsledkem
iii) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba nařízené  izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož  základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.2.2022 karanténa třídy 9.C

11.2.2022 karanténa třídy 6.B (zadány úkoly)

10.-11.2.2022 karanténa třídy 6.A (zadány úkoly)

10.-11.2.2022 karanténa třídy 5.A (online výuka)

9.-11.2022 karanténa třídy 9.B (10.-11.2. online výuka)

3.-7.2022 karanténa třídy 1.A

3.2.2022 karanténa třídy 3.A (úkoly)

2.2.-3.2.2022 karanténa třídy 2.A (úkoly na stránce třídy)

2.2.-3.2.2022 karanténa třídy 7.B - online výuka

31.1.-1.2.2022 karanténa třídy 5.A (zadány DÚ), 2.2. online výuka

27.1.-31.1.2022 karanténa třídy 9.C - online výuka 

20.-21.1.2022 karanténa třídy 8.A - online výuka (odkaz na stránce třídy 8.A)

17.1.2022 karanténa třídy 1.A a 9.C (tento 1 den nebudou ve škole)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 17. ledna probíhá testování žáků jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

Seznam odběrových míst PCR testů najdete na: https://crs.uzis.cz

Co dělat, pokud má vaše dítě pozitivní antigenní test?

Pokud vyjde vašemu dítěti antigenní test pozitivní, není třeba kvůli žádance kontaktovat praktického lékaře. Škola vás bude informovat, jakým způsobem bude vašemu dítěti vystavena žádanka. Existují dvě možnosti: Dostanete SMS zprávu s číslem eŽádanky. Po obdržení této zprávy půjdete na libovolné odběrové místo, které provádí PCR testy na základě žádanky. U některých míst je třeba nejdříve rezervovat termín.

Co dělat, pokud je výsledek PCR testu pozitivní?

Pokud je výsledek PCR testu vašeho dítěte pozitivní, kontaktujte praktického lékaře pro děti a dorost. Následně vás bude kontaktovat krajská hygienická stanice nebo budete vyzváni k sebetrasování. Nově platí povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu vašeho dítěte, ať už se jedná o testování ve škole nebo například nákazu v rámci rodiny.

Co se stane, když vyjde spolužákovi pozitivní antigenní test?

Pokud se tak stane během pondělního testování, pozitivní dítě se již nezúčastní výuky. Ostatní ve škole zůstávají. Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou oddělené od dalších žáků.

Co bude následovat, když se vaše dítě potká ve škole s pozitivním na covid-19?

Vaše dítě se může ve škole potkat s žákem, kterému vyšel pozitivní výsledek PCR testu. Pokud škola předá všechny potřebné informace krajské hygienické stanici, dostanete SMS zprávu, která bude obsahovat číslo eŽádanky, nařízení karantény a instrukce k PCR testu. Už není třeba sebetrasování, ani neočekávejte telefonát z trasovacího centra. Pokud se něco nepovede nebo byl kontakt mimo školu, dostanete SMS zprávu s výzvou k sebetrasování. V takovém případě prosíme, využijte možnost sebetrasování, významně tím urychlíte celý proces.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření vlády bude ve dnech 22. a 29.11.2021 probíhat screeningové testování žáků na onemocnění Covid-19. Testovat se bude antigenními testy SEJOY (video ZDE).

Testovat se bude za stejných podmínek jako při plošném testování v září. Pokud žák nebude testován v pondělí (absence) nebo další dny, musí být otestován v den, kdy do školy příjde. Pro tento účel bude stanovena služba v přízemí u televize, kde proběhne dotestování v týdnu. Žáci si o tento test požádají sami.

Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech). Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje).

O případném pozitivním výsledku testu a následném dalším postupu Vás budeme okamžitě informovat, a proto je důležité, abyste byli v tyto dny telefonicky k zastižení (popř. nahlaste včas změnu tel. čísla). Děkujeme.

O dalších karanténních opatřeních pak rozhoduje KHS.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

od 15.6.2021 nemusí mít žáci ve třídách nasazené roušky. Ve společných prostorách (chodba, WC aj.)
je však ještě musí nosit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,
od pondělí 17.5.2021 se nám již do školy vrátí všichni žáci 1. i 2. stupně. Rotační výuka bude k pátku 14.5. ukončena.
Testování bude probíhat 1x týdně v pondělí. Nadále je povinnost nošení roušky v budově školy.
Nástup žáků již bude probíhat pro všechny tradičně v čase 7:35 – 7:50 hlavním vchodem.
Prosíme při čekání před školou o rozestupy.

Ranní družina bude opět v prostorách "klubíku" pod školní jídelnou.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče žáků  2.stupně,
od pondělí  10.5.2021 nastoupí další část žáků 2. stupně k rotační výuce.
Jedná se o žáky 8.A, 8.B, 8.C a 9.A.  6. a 7. ročníky budou mít v tomto týdnu distanční výuku.
Nová organizace si vynutí změny v online výuce. Testování žáků 2.st. bude 2x týdně (pondělí a čtvrtek).

Organizace příchodu žáků 2.stupně:

8.C, 9.A:  zadní vchod (přes tělocvičnu) 7:35 - 7:45 hod.

8.A, 8.B:  hlavní vchod                            7:35 - 7:45 hod.

Během pobytu ve škole je pro žáky povinnost nosit roušku (min. chirurgickou, ne látkovou).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče žáků  2.stupně,

od pondělí  3.5.2021 nastoupí  žáci 2. stupně k rotační výuce.
Od 3.5.2021 nastoupí k prezenční výuce žáci 6.A, 6.B, 7.A a 7.B. V tomto týdnu  pak bude výuka žáků 8. a 9.r. probíhat distančně.
Od 10.5.2021 se pak ročníky vymění a k prezenční výuce nastoupí žáci 8.A, 8.B, 8.C a 9.A.  6. a 7. ročníky budou mít v tomto týdnu distanční výuku.
Nová organizace si vynutí změny v online výuce.

Časy nástupu:
6.A, 6.B:  7:35-7:45 zadní vchod 
7.A, 7.B:  7:35-7:45 hlavní vchod

Testování žáků 2.st. bude 2x týdně (pondělí a čtvrtek). Během pobytu ve škole je pro žáky povinnost nosit roušku (min. chirurgickou, ne látkovou).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

od pondělí 12.4.2021 se částečně obnovuje prezenční výuka 1.-5.ročníků v tzv. rotačním režimu, týden ve škole, týden doma na distanční výuce.
V pondělí 12.4.2021 nastoupí k prezenční výuce tyto třídy: 1.A, 1.B, 3.A, 3.B, 5.A, 5.B.
Časy nástupů do školy jsou:
7:35 - 7:45     1.A, 1.B     hlavní vchod
7:35 - 7:45     3.A, 3.B     zadní vchod (od jídelny)
7:45 - 7:55     5.A, 5.B     hlavní vchod
Koncové časy výuky tříd najdete na záložkách jednotlivých tříd.

V pondělí 19.4.2021 nastoupí k prezenční výuce třídy: 2.A, 2.B, 4.A, 4.B, 5.C
Časy nástupů do školy jsou:
7:35 - 7:45     2.A, 2.B     hlavní vchod
7:35 - 7:45     4.A            zadní vchod (od jídelny)
7:45 - 7:55     5.C            hlavní vchod
7:45 - 7:55     4.B            zadní vchod (od jídelny)
Koncové časy výuky najdete na záložce třídy.

Během pobytu ve škole je pro žáky povinnost nosit roušku (min. chirurgickou).
V pondělí a ve čtvrtek bude probíhat povinné testování žáků neinvazivní metodou. Informace k testování ZDE, video ZDE.
Je nutné, aby v případě pozitivního výsledku testu, byli rodiče k zastižení na telefonu a schopni si dítě ve škole vyzvednout!

Školní družina bude v provozu pro žáky 1. - 4.ročníků, včetně ranní družiny od 6:30 hod.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

od 1.3.2021 je základní škola uzavřena pro všechny ročníky. Výuka bude probíhat distančně.

Obědy možné odebírat v čase 11:30-13 hod. (nelze konzumovat v jídelně). Nutno přihlásit.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V příštím týdnu (od 22.2.2021) bude probíhat výuka ve stejném režimu jako v současnosti. 
Žáci obdrží výpis z vysvědčení po návratu do školy. Známky za 1. pololetí naleznete v elektronické žákovské knížce.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

od pondělí 4.1. 2021  (aktuálně až do 19.2.2021) bude probíhat vzdělávání takto: 
Prezenční vzdělávání se bude týkat pouze žáků 1. a 2. ročníků, ostatní ročníky se budou vzdělávat distančně včetně online hodin, ke kterým se žáci připojí z rozvrhu online hodin ve výše uvedeném odkazu.

Nástup do školy (třídní učitelky si vyzvednou děti před školou):
7:45 – 1.A
7:50 – 1.B
7:55 – 2.A
8:00 – 2.B

Také ukončení výuky bude probíhat v jiných časech.

 

1.A 

1.B 

2.A 

2.B 

Pondělí 

12:15 

12:20 

12:25 

12:30 

Úterý 

11:20 

11:25 

11:30 

11:35 

Středa 

11:20 

11:25 

11:30 

12:20 

Čtvrtek 

11:20 

11:25 

12:20 

11:35 

Pátek 

11:20 

11:25 

11:30 

11:35 

.
Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Ranní družina od 11.1. opět v provozu (v hlavní budově, 3.p.), odpolední družina funguje do 16:30 hod.
Stravování je v provozu, nutné oběd přihlásit.
Obědy  je možné odebírat i pro žáky 3. – 9. ročníků. Vyzvednutí možné od 13:00 hod., nelze konzumovat v jídelně (bude předáno v jednorázovém obalu).

Doporučujeme sledovat webové stránky školy, kde budeme nadále umisťovat aktuální informace.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od pondělí 30.11.2020 nastupují do prezenční výuky všechny třídy 1.stupně (1.-5. ročník)
a třída 9.A.

6.-8. ročníky nastupují do tzv. rotační výuky, to znamená týden ve škole, týden doma v distanční výuce.

Tyto třídy dochází do školy dle tohoto schématu:

Týden                         prezenční výuka ve škole     distanční výuka
30.11. - 4.12.2020      6.B, 7.B, 8.B                           6.A, 7.A, 8.A, 8.C
7. - 11.12.2020           6.A, 7.A, 8.A, 8.C                    6.B, 7.B, 8.B
14. – 18.12.2020        6.B, 7.B, 8.B                            6.A, 7.A, 8.A, 8.C

Ranní nástup do školy bude organizován takto:

7:30 - 7:45  nástup hlavním vchodem - třídy 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B (informace opravena 28.11.)

7:30 - 7:45 nástup postranním vchodem od tělocvičny - třídy 3.A, 3.B, 5.C

7:45 - 7:55 nástup hlavním vchodem - všechny třídy 2.stupně

Organizaci konců výuky a obědů žáků 1.stupně naleznete v záložkách jednotlivých tříd.

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku (tedy polovina tříd 6., 7. a 8. ročníku), se povinně vzdělávají distančním způsobem.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny ). Z důvodu častého větrání ve třídách doporučujeme žákům teplejší oblečení si vzít i do třídy (např. rozepínací mikinu).
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).
Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny (ŠD 1.-3.r.) .
Zatím bez ranní družiny.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od středy 18. listopadu 2020 se mění organizace vzdělávání pro 1. a 2. ročník základní školy.  Žáci těchto ročníků se opět vrací do školy – prezenční výuka.

Nástup do školy (třídní učitelky si vyzvednou děti před školou):
7:45 – 1.A
7:50 – 1.B
7:55 – 2.A
8:00 – 2.B

Také ukončení výuky bude probíhat v jiných časech (dle rozvrhu – sdělí třídní učitelka).
Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Ranní družina je zrušena, odpolední družina funguje do 16:30 hod.
Stravování je v provozu, nutné oběd přihlásit.
Ostatní žáci pokračují v povinném vzdělávání distančním způsobem.
Stravování  – možno i pro žáky 3. – 9. ročníků. Nutné si oběd přihlásit. Vyzvednutí možné od 13:00 hod., nelze konzumovat v jídelně (bude předáno v jednorázovém obalu).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Pro mateřské školy se stávající režim nemění.

• Od středy 14.10. přechází žáci všech tříd základní školy na distanční vzdělávání. Třídní učitelé seznámí žáky popř. rodiče s organizací vzdělávání. Na této stránce výše je odkaz – DISTANČNÍ VÝUKA, který vás dovede k jednotlivým třídám a předmětům. Distanční vzdělávání je pro žáky povinné a jeho výsledky budou hodnoceny.