Základní škola Liberec Barvířská

Vlasta

 

Školní rok 2019/2020

Celoroční námětová hra : Cestování časem

 

2. oddělení - 2.A, část 3.A, 4.A (Radka), 4.B (Saša. Angelína)

vychovatelka:  Vlasta Blahová

 

Kontakty školní družina: 778 761 347, e- mail :  druzina.barvirska@seznam.cz!!! Změna označení zvonků - Herna B

Vyzvedávání a předávání  dětí:

ranní družina - příchod 6:30-7:15 nově v prostoru posluchárny v 1.patře !!! zvonek ranní družina

po 7:15 již nepouštíme do budovy, prosíme o včasný příchod

po obědě v jídelně cca ve 12:00 případně 13:00 dle školního rozvrhu ( po předchozí domluvě či dle zápisního lístku)

12:15 - 13.15 zvonek herna B nahlašte jméno a třídu ( po předchozí domluvě či dle zápisního lístku) děti posíláme dolů, věci mají s sebou, rodiče čekají před budovou školy

13.15 - 15:00 - vyzvedávání pouze ve vyjímečných případech ( lékař, zájmový kroužek mimo školu) - pouze po předchozí domluvě či dle zápisního lístku, v tuto dobu probíhají řízené činnosti, v nenahlášených případech tak rušíte ostatní děti při činnostech

15:00 - 16:30 zvonek herna B nahlašte jméno a tříduděti posíláme dolů, šatny jsou otevřené, čekejte na své děti u schodiště v přízemí nebo v šatně dle vašeho uvážení

při pěkném a teplém počasí ( květen, červen, září) býváme i na školní zahradě ( na hlavních dveřích budovy je označená cedule )


 

Potřeby do ŠD

Družinek - nutné nosit a denně kontrolovat, zapisovat do zadní části aktuální změny odchodů oproti zápisním lístkům

2 x obal na družinek a deník ve formátu A5

Převleční na zahradu (v zimě oteplovačky, čepice, rukavice)

Převlečení na pohybové kroužky, fotbal aj., necháváme ve skříňkách ŠD

Odpolední svačina pro děti, které zůstávají po 15:00

 

 


 

 

 

!!!  Prosíme rodiče, aby používali kontakt na družinový mobil pouze v nutných případech, volání v době provozu ŠD je vzhledem k různorodým činostem a aktivitám problematické, není v našich silách vždy hovor přijmout. Změny odchodů  prosím zapisujte do družínků. Děkujeme.

 

 Čipování obědů je možné z domova přes internet, heslo obdržíte u vedoucí školní jídelny.

 

!!! 9.3. -15.3. 2020 jarní prázdniny  -  ŠKOLNÍ DRUŽINA NENÍ V PROVOZU !!!