Základní škola Liberec Barvířská

Naivní divadlo, představení Kapela jede, 10.01. 2017

 

Čeština oplývá nepřeberným množstvím krás a ještě větším množstvím záhad. K těm nejkrásnějším záhadám - s tajuplným názvem - se řadí homonyma. Slova souzvučná, neboli slova, která stejně znějí, ale mají odlišný význam. A právě rozdíly, kouzla a možnosti, které český jazyk ve formě souzvučných slov do naší rodné řeči přináší, chtěli  tvůrci inscenace zábavnou formou přiblížit návštěvníkům tohoto představení, které bylo prokládáno hezkými písničkami. Dětem ze 6.A se návštěva Naivního divadla vydařila a představení  velmi líbilo.

Naivní divadlo, představení Kapela jede, 10.01. 2017 Naivní divadlo, představení Kapela jede, 10.01. 2017 Naivní divadlo, představení Kapela jede, 10.01. 2017 Naivní divadlo, představení Kapela jede, 10.01. 2017 Naivní divadlo, představení Kapela jede, 10.01. 2017