Základní škola Liberec Barvířská

Etiketa

Děti si zkoušely, jak se chovat k dospělým i spolužákům v konkrétních situacích a na modelových příkladech. Zároveň si připomněly pravidla chování v rodině, na veřejnosti i ve škole.

Etiketa Etiketa Etiketa Etiketa Etiketa Etiketa Etiketa Etiketa