Základní škola Liberec Barvířská

Třída 9.B

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
9:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:35
15:15
15:25
16:10
Pondělí ČJ  AJ/NJ  HV  NJ/AJ       
Úterý  ČJ  D  CH OV  TV d  TV ch     
Středa  ČJ AJ/AJ   F  PŘ      
Čtvrtek  AJ/INF  ČJ CH  INF/AJ   TV ch TV d   VV  
Pátek ČJ   NJ/AJ  M  AJ/NJ  PČ      

 

Třídní učitelka: Mgr. Daniela Marková

Konzultační hodiny: čtvrtek 10:50 - 11:35 (a kdykoliv po předchozí domluvě)

e-mail: markova@zs-barvirska.cz  

 

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Pěničková

Konzultační hodiny: čtvrtek 8:50 - 9:35 (a kdykoliv po předchozí domluvě)

e-mail: penickova@zs-barvirska.cz   

 

DISTANČNÍ VÝUKA OD 16.3.2020 DO 12.6.2020

Odkaz na úložiště pro třídu 9.B ZDE


AKTUÁLNÍ INFORMACE NA MĚSÍC ČERVEN

Vzhledem k mimořádným opatřením již nebude v 9. ročnících probíhat prezenční výuka.

Distanční výuka bude ukončena v týdnu 8. - 12. 6., žákům nebudou od 15. 6. zadávány žádné nové úkoly a budou pracovat pouze na dodělání případných restů. 

V případě potřeby je možné sjednat si osobní konzultaci s vyučujícím určitého předmětu ve škole ve dnech pondělí – čtvrtek, ale pouze po předchozí domluvě.

Známky na vysvědčení se uzavírají dne 18. 6. Hodnocení za 2. pololetí bude založeno především na známkách získaných v únoru a březnu ve škole, bude také přihlédnuto k domácí práci žáků v době distanční výuky a v případě nedostatku podkladů i ke známce za 1. pololetí. Nemělo by se tedy stát, že někdo bude z nějakého předmětu nehodnocen.

Letos vzhledem k mimořádným opatřením nevyžadujeme povinně obhajobu absolventských prací před komisí. Dětem byla tato možnost nabídnuta dobrovolně a vzhledem k jejich nezájmu obhajoby neproběhnou.

Ve škole se třída sejde v pondělí 15. 6. k odevzdání učebnic, klíčů od šaten, k probrání třídnických záležitostí a také ke společnému fotografování před školou. 1. skupina (ti, kdo mají na AJ D. Markovou) se dostaví před školu již v 9:45 a vyčká na můj příchod, společně půjdeme do šatny a pak do třídy, kde vyřídíme vše potřebné. 2. skupina (ti, kdo mají na AJ J. Burdovou) dorazí před školu v 11:00 a proběhne společné fotografování venku před školou. Poté 1. skupina odejde a 2. skupina půjde do školní budovy, závěr pro 2. skupinu předpokládám kolem 12. hodiny.

Žákům budou také vráceny přeplatky za rodilého mluvčího, kroužek přípravy k přijímacím zkouškám z M a zbytek třídního fondu.

 

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU:

29.6. od 10:00 vydání vysvědčení a od 10:30 slavnostní rozloučení s učiteli a vedením školy 

30.6. od 17:00 rozlučková večeře v restauraci Maškovka (dobrovolná akce)

 

Nabídka letních jazykových kurzů Swallow school zde