Základní škola Liberec Barvířská

Třída 1.A

Rozvrh hodin 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
9:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:35
15:15
15:25
16:10
Pondělí ČJ  ČJ  TV           
Úterý ČJ   M  PRV PČ   AJ        
Středa  ČJ  TV ČJ           
Čtvrtek ČJ   M  AJ HV           
Pátek ČJ  PRV  VV  ČJ           

Třídní učitelka: Mgr. Jindřiška Tabačanová
email: tabacanova@zs-barvirska.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 12:30-13:30 (případně dle domluvy)

Výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková
email: penickova@zs-barvirska.cz
 

Co nás čeká:
Děti na kulturu v měsící březnu přinesou 90 Kč (do konce února).

21. 2 . 2020 - 4. vyučovací hodina: pravidelná čtenářská dílna -  s sebou příběhovou knihu s velkými písmeny a přiměřeným textem

27. 2. 2020 Den otevřených dveří  

3. 3. 2020 Kamarádi online - program ve škole (40 Kč)

6. 3. 2020 Anglické divadlo - ve škole (50 Kč)

9.3 2020 - 13. 3 2020 jarní prázdniny

 

 !! Vysvědčení ve 2. pololetí budou děti dostávat již 26. 6. 2020 a  29. 6. + 30. 6. bude ředitelské volno.

  

 

CO SE NAUČÍME

Český jazyk

Písmeno H, h + shluky písmen (zrak, vlk). Čtení předložek. Přepis vět a diktát slov; psaní b, B, S.  SLABIKÁŘ do s. 62    Písanka do s. 5

Matematika

Číslice 10. Počítání v oboru do 9. Práce s tabulkou. 

PS k M II do s. 17                                                                 

Prvouka

Hospodářská zvířata  PS k PRV do s. 45

Angličtina

Otázky: Is it a bike/ a car?   Is it a red card? Is it number four?

How old are you? I am seven.

KDYŽ DÍTĚ CHYBÍ:

Při absenci je nutné dítě omluvit do 3 dnů od započetí absence telefonicky do kanceláře/mailem třídní učitelce. Po návratu do školy je nutné písemně omluvit absenci v záznamníčku v omluvném listu. Při neomluvených hodinách následují kázeňské postihy.
Pokud je dítě nemocné, měl by rodič (nebo sourozence) navštívit školu a vyzvednout si sešity, aby si dítě, když se mu při nemoci uleví, mohlo průběžně doplnit učivo. Učivo k doplnění posílám i přes mail. Stačí napsat. 

PLÁN ZÁVOZU MLÉČNÝCH VÝROBKŮ:

9. eidam    10. jogurt   11. bez závozu  12. mléko   13. mléko    

14. eidam    15. Cottage