Základní škola Liberec Barvířská

Sběr papíru 21.5.2009

SBĚROVÁ AKCE
Dne 21. května 2009 proběhl na naší škole sběr papíru. Celkem bylo sesbíráno 5 104 kg. Nejlepší třídou se opět stala třída 3.B, která nasbírala neuvěřitelných 2 345 kg. Celkem 16 žáků dodalo více něž 100 kg papíru, mezi tři nejlepší patřili toto žáci:
1. místo  Anna Meierová  (3.B)  985 kg
2. místo  Petr Patrman     (6.A)  322 kg
3. místo  Ondřej Neuman (9.B)  290 kg