Základní škola Liberec Barvířská

Obhajoby a vyhodnocení absolventských prací žáků 9.r. (Urban)

Ve středu 5.6.2019 proběhly obhajoby absolventských prací žáků 9. ročníku. Úkolem žáků je vždy zvolit si ve spolupráci s vyučujícími téma dle zájmu a poté ho nastudovat a zpracovat do písemné práce o rozsahu min. 5 stran. Obhajoba práce pak probíhá před komisí složenou ze tří členů učitelského sboru. Žáci zde musí představit hlavní body své práce, zaujmout porotu např. prostřednictvím vlastnoručně vytvořené prezentace a odpovídat na otázky pedagogů. Obhajob se zúčastnili v termínu téměř všichni deváťáci a v letošním roce neuspěla pouze 1 práce, jeden žák práci neodevzdal a má posunut termín na srpen. Mezi nejlepší patřily letos práce Daniela Krejsy (Kyberšikana), Terezy Dřízhalové (Vliv nelegálních návykových látek na psychiku a psychické zdraví člověka), Anny Jansové (Neobyčejné Češky), Kateřiny Ducháčkové (Secese a Alfons Mucha), Elišky Loulové (Severáček) a Kláry Muzikářové (Historie a současnost karate).  Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v pátek 21.6.2018 v 9:55 v posluchárně školy.

 

 

Obhajoby a vyhodnocení absolventských prací žáků 9.r. (Urban) Obhajoby a vyhodnocení absolventských prací žáků 9.r. (Urban) Obhajoby a vyhodnocení absolventských prací žáků 9.r. (Urban) Obhajoby a vyhodnocení absolventských prací žáků 9.r. (Urban)