Základní škola Liberec Barvířská

Den Země

DEN ZEMĚ
K příležitosti Dne Země, který připadne v letošním roce na neděli 22.4.2007 uspořádala Základní škola Barvířská v pátek 22.4.2007 projektový den Den Země.
Tento den byl ráno zahájen sběrem papíru. Pro žáky prvního stupně si učitelé přichystali individuální program spojený s ekologickou výchovou a následnou vycházkou. Pro žáky druhého stupně připravili vyučující 11 témat (např. Liberecké přehrady a rybníky, Co dokáží Pet lahve, Cesta kolem světa …)  se zaměřením na ekologii, ze kterých si každý žák mohl na tento den sestavit vlastní rozvrh dle svého zájmu.  Žáci kromě projektových hodin ve škole také jednu hodinu věnovali úklidu okolí školy, přilehlého parku a části cyklostezky.