Základní škola Liberec Barvířská

Začátek školního roku

2. září děti opět nastoupily do školy. Na žáky z naší třídy čekala úplně stejná učebna jako v loňském roce. K jedné změně však došlo.  Učebna nebyla označená jako 8.A, nýbrž 9.A. Na třídní nástěnce visela tabla z předcházejících školních roků, a proto si mohli žáci zavzpomínat na léta předcházející. Do naší třídy nastoupili i noví žáci – Roman a Artemie , které v naší škole srdečně vítáme.

Začátek školního roku Začátek školního roku Začátek školního roku Začátek školního roku Začátek školního roku Začátek školního roku Začátek školního roku