Základní škola Liberec Barvířská

iQ park- Voda nad zlato

 

V průběhu tohoto programu se žáci seznámí s pojmem hustota kapaliny. Namíchají si vlastní Archimédův koktejl složený z kapalin o různé hustotě a zjistí, jaký význam má hustota vody pro lodní přepravu. Dále porovnají stlačitelnost vody a vzduchu a prozkoumají tlak vody v různé hloubce. V dalších úkolech se dozvědí, co je to povrchové napětí, jakým způsobem se dá porušit, proč je důležité pro vodní organismy a také jak souvisí tvrdost vody s pěnivostí pracího prášku. Program se skládá ze dvou částí. V první probíhá teoretické vyvození pojmů a zákonů, ve druhé části laboratorní workshop.

iQ park- Voda nad zlato iQ park- Voda nad zlato iQ park- Voda nad zlato iQ park- Voda nad zlato iQ park- Voda nad zlato iQ park- Voda nad zlato iQ park- Voda nad zlato iQ park- Voda nad zlato