Základní škola Liberec Barvířská

Gotika-život za vlády Lucemburků, 13.9.

 

V úterý 13.9. se ve velké tělocvičně  konalo kulturní vystoupení agentury Pernštejni. Hlavní náplní skupiny jsou naučně výchovné pořady pro školy z období vrcholné gotiky, husitství, renesance a třicetileté války.  Na vlastní oči tedy mohly děti ze 6.A zhlédnout dech beroucí ukázky nejrůznějších utkání či šarvátek z období vlády Lucemburků a zažít tak velkou výpravu do české historie.Dozvěděly se i historická fakta o dobových panovnících a jejich životě.


 

Gotika-život za vlády Lucemburků, 13.9. Gotika-život za vlády Lucemburků, 13.9.