Základní škola Liberec Barvířská

Den pobytu v přírodě - Harcov

Ve středu 4.9. jsme se v rámci celoškolního Dne pobytu v přírodě vypravili k liberecké přehradě Harcov. Počasí, ani stav vody koupání nedovolovaly, takže jsme se se bez časových ztrát prošli podél nádrže, abychom ji na jejím konci opustili a vystoupali lesní stezkou přes Husovu třídu dále až k Liberecké výšině. Hra "Neříkej NE" zpestřila náš výstup, který uzavřel závod v běhu do vrchu. Obě soutěže vyhrál a sladkou odměnu tak získal Marek Ondo. Z vítězství se samozřejmě radoval, ale o výhru se se spolužáky rozdělil.Děkujeme. Po drobném občerstvení  byl již čas vrátit se ke škole. Jelikož se 6.A ukázala jako skupina výkonných chodců, zvládli jsme i cestu zpět v klidu i bez využití MHD. 

Olga Húsková

Den pobytu v přírodě - Harcov Den pobytu v přírodě - Harcov Den pobytu v přírodě - Harcov