Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací
Základní škola a Mateřská škola Barvířská Liberec

Důležitá sdělení - dopravní omezení před školou

Práce žáků v hodině chemie

Jak pracují žáci v hodině chemie? Žákyně 9.A Ivana Hávová prezentovala téma Koroze. Její práci si můžete přečíst
a prohlédnout si fotky z výuky chemie v 9.B.

KOROZE   
    Co to je?
- koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických i anorganických materiálů (např. horniny či plasty)
- může probíhat v atmosféře nebo jiných plynech, ve vodě a jiných kapalinách, zeminách a různých chemických látkách, které jsou s materiálem ve styku
- toto rozrušování se může projevovat rozdílně; od změny vzhledu až po úplný rozpad celistvosti
- hlavním činitelem koroze je kyslík, resp. hydroxydová skupina (OH)
 
Obecné definice koroze
- korozí se rozumí samovolné vzájemné působení mezi prostředím a materiálem, které má za následek znehodnocování materiálu

Význam koroze
- náklady na odstranění koroze se dělí na přímé a nepřímé
- přímé náklady jsou například peníze vynaložené na úpravu a natření napadené plechové části soustruhu
- nepřímé náklady jsou způsobeny například ztrátami, které firmě vzniknout v souvislosti s nemožností používání soustruhu během oprav
- tyto (nepřímé) náklady jsou obvykle daleko větší než přímé
- v České Republice koroze způsobí každoročně škody za cca. 25 milard Kč
- kdybychom byli schopni z korozí se vypořádat, pak by se nám náklady na výstavbu JE Temelín vrátily asi během 4 let

Chemická koroze
- je to znehodnocení vznikající vzájemným působením kovu a korozního prostředí (soli, kapaliny a plyny)
- nejčastěji jde o oxidaci kovu, zejména oceli, v prostředí přehřáté páry a při jeho ohřevu
- dochází pouze k chemickým reakcím mezi prostředím a materiálem; probíhá v elektricky nevodivém prostředí.

Elektrochemická koroze (fyzikálně-chemická koroze)
- nejlépe je ji možné popsat jako rozrušování kovů s různým elektrickým potenciálem za vzniku elektrického proudu, který se mění v teplo
- základním předpokladem pro průběh elektrochemické koroze je nutná přítomnost elektrolytu, tj. elektricky vodivých roztoků nebo tavenin
- vznikají tzv. galavnické články, jejichž součástí je také sledovaný materiál; probíhá elektricky vodivém prostředí

Podle druhu korozního prostředí
- atmosférická koroze - většina kovových výrobků plní svou funkci v atmosféře; proto se tento druh koroze vyskytuje v největším rozsahu
- koroze v kapalinách - má největší význam ve vodě
- půdní koroze - ve své podstatě je to koroze ve vodách různého složení

Podle druho korozního napadení
- rovnoměrná koroze - rovnoměrná koroze se vyznačuje stejnoměrností napadení po celém povrchu materiálu, první pohled je viditelná, ovšem není tak nebezpečná, jako koroze nerovnoměrné, a to hlavně z důvodů malé hloubky napadení
- nerovnoměrná koroze - nerovnoměrnou korozi lze rozdělit na tři základní typy: skvrnitou, důlkovou a bodovou. A koroze probíhající pod povrchem materiálu na: transkrystalickou a mezikrystalickou