Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací
Základní škola a Mateřská škola Barvířská Liberec

Důležitá sdělení - MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ - DISTANĆNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMACE K NÁSTUPU 4.1.2021

Práce žáků v hodině chemie

Jak pracují žáci v hodině chemie? Žákyně 9.A Ivana Hávová prezentovala téma Koroze. Její práci si můžete přečíst
a prohlédnout si fotky z výuky chemie v 9.B.

KOROZE   
    Co to je?
- koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických i anorganických materiálů (např. horniny či plasty)
- může probíhat v atmosféře nebo jiných plynech, ve vodě a jiných kapalinách, zeminách a různých chemických látkách, které jsou s materiálem ve styku
- toto rozrušování se může projevovat rozdílně; od změny vzhledu až po úplný rozpad celistvosti
- hlavním činitelem koroze je kyslík, resp. hydroxydová skupina (OH)
 
Obecné definice koroze
- korozí se rozumí samovolné vzájemné působení mezi prostředím a materiálem, které má za následek znehodnocování materiálu

Význam koroze
- náklady na odstranění koroze se dělí na přímé a nepřímé
- přímé náklady jsou například peníze vynaložené na úpravu a natření napadené plechové části soustruhu
- nepřímé náklady jsou způsobeny například ztrátami, které firmě vzniknout v souvislosti s nemožností používání soustruhu během oprav
- tyto (nepřímé) náklady jsou obvykle daleko větší než přímé
- v České Republice koroze způsobí každoročně škody za cca. 25 milard Kč
- kdybychom byli schopni z korozí se vypořádat, pak by se nám náklady na výstavbu JE Temelín vrátily asi během 4 let

Chemická koroze
- je to znehodnocení vznikající vzájemným působením kovu a korozního prostředí (soli, kapaliny a plyny)
- nejčastěji jde o oxidaci kovu, zejména oceli, v prostředí přehřáté páry a při jeho ohřevu
- dochází pouze k chemickým reakcím mezi prostředím a materiálem; probíhá v elektricky nevodivém prostředí.

Elektrochemická koroze (fyzikálně-chemická koroze)
- nejlépe je ji možné popsat jako rozrušování kovů s různým elektrickým potenciálem za vzniku elektrického proudu, který se mění v teplo
- základním předpokladem pro průběh elektrochemické koroze je nutná přítomnost elektrolytu, tj. elektricky vodivých roztoků nebo tavenin
- vznikají tzv. galavnické články, jejichž součástí je také sledovaný materiál; probíhá elektricky vodivém prostředí

Podle druhu korozního prostředí
- atmosférická koroze - většina kovových výrobků plní svou funkci v atmosféře; proto se tento druh koroze vyskytuje v největším rozsahu
- koroze v kapalinách - má největší význam ve vodě
- půdní koroze - ve své podstatě je to koroze ve vodách různého složení

Podle druho korozního napadení
- rovnoměrná koroze - rovnoměrná koroze se vyznačuje stejnoměrností napadení po celém povrchu materiálu, první pohled je viditelná, ovšem není tak nebezpečná, jako koroze nerovnoměrné, a to hlavně z důvodů malé hloubky napadení
- nerovnoměrná koroze - nerovnoměrnou korozi lze rozdělit na tři základní typy: skvrnitou, důlkovou a bodovou. A koroze probíhající pod povrchem materiálu na: transkrystalickou a mezikrystalickou

Třídy

Žákovská knížka

Školní družina
Školní družina

Školka
Školka

Jídelna
Jídelna

Aktuality ze školy
Aktuality ze školy

Ranní ŠD od 11.1. opět v provozu

Od 11.1. ranní družina ve 3.patře hlavní budovy - ŠD.
Čas  příchodu 6:30-7:15 hodin.
Zvonek herna B.
 
Prosíme nahlásit jméno dítěte, to odchází samo do šatny (zde je zajištěn dohled) a pak následně do heren 3.patra, rodiče do budovy nevstupují.
 
 

Škola pro děti zaměstnanců IZS

Vážení rodiče,

od 4.1.2021 bude školou určenou pro děti zaměstnanců vybraných profesí Základní škola, Liberec, ul.5. května.

PF 2021

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce.