Základní škola Liberec Barvířská

Den indické kultury (Marková)

DEN INDICKÉ KULTURY
V pátek 23.4.2010 se v knihovně konal Den indické kultury, na který se vypravili naši šesťáci, sedmáci a osmáci. Na programu byly ukázky tradičních indických písní a tanců, výuka muzikoterapie a nechyběla ani módní přehlídka typických indických oděvů. Hlavní část programu však byla mnohem delší, než pořadatelé slibovali, a proto žáci nestihli to, na co se těšili nejvíce - workshopy, při kterých by si mohli např. vyzkoušet typický ženský oděv sárí, nechat se pomalovat hennou nebo ochutnat tradiční indické pokrmy.