Základní škola Liberec Barvířská
Akce školy
Lyžařský kurz 2020

Lyžařský kurz 2020 tříd 7.A +7.B +7.C
2.3. - 6.3.2020
(Plačková, Gajdošová, Vávra, Šulcová)

Tříkrálová koleda ve škole (Kvasničková)

Již tradičně se 6. ledna vydala třída 3. B popřát šťastný nový rok.

Akce pro hospic (Kvasničková)

Žáci naší školy během dvou let nasbírali hliník přibližně za 1000,- Kč.

Důležité informace ze ZŠ Barvířská Liberec

 

Vydávání vysvědčení

 

Vysvědčení za školní rok 2019-20 se bude vydávat v úterý 30.6.2020 a to od 7:50 hod. 1.A, 5.A, 4.A, od 8:00 1.B, 2.A, 4.C, 5.B,  od 8:10 2.B, 3.A, 3.B, 4.B a od 9:30 hod. pro 6.-8.ročník. Žáky si vyzvednou v určený čas před školou třídní učitelé. Ti, kteří se neúčastnili prezenční výuky od 25.5.2020, resp. 8.6.2020 musí donést vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, jinak by nemohli být vpuštěni do budovy. Prohlášení je ke stažení ZDE nebo k vyzvednutí v kanceláři školy.

 

 

Úřední hodiny kanceláře školy o prázdninách

 

1.7. – 10.7.20  pondělí  a středa 8:00 – 11:00 hod.

13.7. – 14.8.20 středa 9:00 – 11:00 hod.
od 17.8.2020  pondělí  a  středa 8:00 – 13:00 hod.

 

V uvedených termínech bude přítomna hospodářka v kanceláři
v hlavní budově školy. V případě potřeby také po dohodě na
tel. č. 724 577 362.


Informace k výuce žáků 6.-8.ročníku
od 8.6.2020 zde:

https://zsbarvirska-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/urban_zs-barvirska_cz/EonB2PjgTdBEvRsz37OifKMB1xzOxH1B0Kq2gfcZsX51xQ?e=4D47vb

 

 

Informace k výuce 1. stupně od 25.5.2020 zde:


https://zsbarvirska-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kuzelka_zs-barvirska_cz/ErI1DG47zQZEoXFcwpFn-k0BtdKEBjk_OQa8vQaM-9le9Q?e=75f6sy

 


 


                VÝUKA - MIMOŘÁDNĚ

 


 

 

 

 

 


 

Zajímavé fotogalerie naší školy