Základní škola Liberec Barvířská

Třída 3.B

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí ČJ  M AJ VV TV          
Úterý  ČJ  PRV  AJ ČJ         
Středa ČJ M PRV  HV ČJ        
Čtvrtek       ČJ  PRV ČJ        
Pátek ČJ AJ  TV          

 

 

Třídní učitelka: Michaela Klúčiková

Konzultační hodiny v pondělí 10,00-10,45 po předchozí domluvě.

 E-mail: klucikova@zs-barvirska.cz


Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Pěničková

konzultační hodiny ve čtvrtek 8,50-9,35h vždy po předchozí domluvě


Speciální pedagog: Karel Řehák, rehak.karel@zschrastava.cz

 

_______________________________________________________________________________________________


24. 5. 2019

Vážení rodiče,

v pondělí 27. 6. organizujeme na školním hřišti pro děti Dětský den. Jako každý rok se jedná o sportovní aktivity s malými odměnami. Dále nás čeká ukázka hasičské techniky.

S sebou pouze sportovní oblečení, batůžek, svačinu a pití.

Vyučování končí po čtvrté vyučovací hodině. Družinové a klubíkové děti půjdou normálně do družiny a klubíku. Děti, které chodí domů bez doprovodu, budou mít lísteček, že mohou jít samy domů již v 11,35. 


30. 6. 2019 se naše třída zúčastní projektu zaměřeného na místně ukotvené učení s tandemovou výukou.

Projekt bude na celý den. S sebou opět sportovní oblečení, batůžek, PENÁL, svačinu.

V projektu budeme pokračovat (navazovat) i příští rok, bylo by fajn kdyby mohli přijít všichni žáci. 

S pozdravem M.K.22. 5. 2019

ÚKOLY PRO CHYBĚJÍCÍ ŽÁKY

M-minutovky  21/41, 23/45a

M-PS do str. 27, str.39/3, 44/4, dále příklady z učebnice do školního sešitu (stačí výsledky) 86/2,4,88/4, 89/2,96/5, 97/8, 98/10

ČJ - PS do str. 71 vše

PRV do str. do str. 62


20. 5. 2019

Vážení rodiče,

děkuji všem za spolupráci při přípravě vystoupení, den Oslav 60. let naší školy se velmi vyvedl a věichni jsme si užili příjemné sobotní dopoledne.

 

16. 5. 2019

Vážení rodče,

s dětmi si v rámci prvouky (téma Člověk - růst a vývoj) uděláme "poznávačku" z fotografií žáků naší třídy v ranném dětství. Prosím, vyberte a zapůjčte nějakou fotografii z dětství Vašeho dítěte ve věku 0-2roky.

Děkujeme za spolupráci, M.K.


13 . 5. 2019

Vážení rodiče, na společnou fotografii vybíráme 35,-Kč, na anglické divadlo (22.5.) 50,-Kč - prosím do pátku 17.5.2019.

Dále budeme do 13.6.2019 vybírat 1000,-Kč na pracovní sešity, angličtinu, obyčejné sešity, čtvrtky a další pomůcky na školní rok 2019/2020. Objednávat se budou hromadně 14.6.2019. Kdo do tohoto termínu platbu neuhradí, bude muset svému dítěti zakoupit pracovní sešity individuálně.

Děkujeme za pochopení, s pozdravem M.Klúčiková