Základní škola Liberec Barvířská

Keramika

Vedoucí kroužku: Mgr. Martina Šímová
Kroužek je určen žákům 1.-9. třídy

Termín: středa 13:30-15:00 (1x za 14 dní)

Cena 500,-Kč/pololetí

Na kroužku keramiky se děti seznamují s vlastnostmi  keramické hlíny a možnostmi jejího zpracování. Učí se vyrábět drobné předměty pro radost sobě i svým blízkým.

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
Exkurze nejen za motýly (Húsková)

Ve čtvrtek 21.6. se žáci 7.A vypravili v doprovodu paní učitelky Húskové vlakem do Žitavy.

Oslavy řeky Nisy (Plačková)

Diskuse se zástupci vodních skautů Flotila, vedla k nápadu, že žáci ZŠ Barvířská k festivalu aktivně přispějí a uklidí kousek břehu nedaleko školy.