Základní škola Liberec Barvířská

Dokumenty

Výroční zprávy
Výroční zpráva 2017-2018 PDF soubor 1510.7 kB Stáhnout
Schválený rozpočet 2019 ZŠ, usnesení č. 254/2019 ze dne 19.3.2019 PDF soubor 527.1 kB Stáhnout
Schválený rozpočet 2019 MŠ, usnesení č. 254/2019 ze dne 19.3.2019 PDF soubor 353.5 kB Stáhnout

Informace pro veřejnost
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání PDF soubor 203.1 kB Stáhnout
Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku 2019/2020 PDF soubor 211.2 kB Stáhnout
Volební řád do školské rady PDF soubor 485.9 kB Stáhnout
Strategický plán 2015 - 2020 PDF soubor 557.3 kB Stáhnout
Žádost o přestup PDF soubor 254.1 kB Stáhnout
Informace pro veřejnost PDF soubor 530.2 kB Stáhnout
Školní vzdělávací program PDF soubor 3677.9 kB Stáhnout
Směrnice o stanovení příspěvku ŠD PDF soubor 589 kB Stáhnout

Školní řád
Řád školní družiny PDF soubor 650.9 kB Stáhnout
Školní řád PDF soubor 461.5 kB Stáhnout

Pokyny ředitele školy
Žádost o uvolnění PDF soubor 390.6 kB Stáhnout
Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků PDF soubor 392 kB Stáhnout

Pokyny k absolventské práci
Pokyny k absolventské práci PDF soubor 260.6 kB Stáhnout
Formuláře k absolventské práci Microsoft Office Word soubor 63.5 kB Stáhnout

Ochrana osobních údajů
Žádost o výmaz PDF soubor 532.1 kB Stáhnout
Žádost o přístup PDF soubor 452.2 kB Stáhnout
Žádost o přenositelnost dat PDF soubor 457.8 kB Stáhnout
Žádost o opravu PDF soubor 533.2 kB Stáhnout
Žádost o omezení zpracování PDF soubor 526 kB Stáhnout
Námitka proti zpracování so. údajů PDF soubor 539.3 kB Stáhnout
GDPR - informace PDF soubor 641.4 kB Stáhnout
GDPR - přehled agend PDF soubor 460.2 kB Stáhnout
Pověřenec GDPR PDF soubor 110.9 kB Stáhnout