Základní škola Liberec Barvířská

Dokumenty

Výroční zprávy
Návrh rozpočtu 2018 ZŠ - schválen usnesením č. 317/2018 Microsoft Office Excel soubor 97.5 kB Stáhnout
Návrh rozpočtu 2018 MŠ - schválen usnesením č. 317/2018 Microsoft Office Excel soubor 124 kB Stáhnout
Výroční zpráva 2016-2017 PDF soubor 1014.3 kB Stáhnout

Informace pro veřejnost
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání PDF soubor 203.1 kB Stáhnout
Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku 2018/2019 PDF soubor 210.2 kB Stáhnout
Volební řád do školské rady PDF soubor 485.9 kB Stáhnout
Strategický plán 2015 - 2020 PDF soubor 557.3 kB Stáhnout
Žádost o přestup PDF soubor 254.1 kB Stáhnout
Informace pro veřejnost PDF soubor 272.5 kB Stáhnout
Školní vzdělávací program PDF soubor 3677.9 kB Stáhnout
Směrnice o stanovení příspěvku ŠD PDF soubor 589 kB Stáhnout

Školní řád
Řád školní družiny PDF soubor 650.9 kB Stáhnout
Školní řád PDF soubor 461.5 kB Stáhnout

Pokyny ředitele školy
Žádost o uvolnění PDF soubor 390.6 kB Stáhnout
Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků PDF soubor 392 kB Stáhnout

Pokyny k absolventské práci
Pokyny k absolventské práci PDF soubor 260.6 kB Stáhnout
Formuláře k absolventské práci Microsoft Office Word soubor 63.5 kB Stáhnout

GDPR
GDPR - informace PDF soubor 409.7 kB Stáhnout
GDPR - přehled agend PDF soubor 460.2 kB Stáhnout
Pověřenec GDPR PDF soubor 113.9 kB Stáhnout