Základní škola Liberec Barvířská

Školní družina

Vychovatelky ŠD:
Bc. Vlasta Blahová, Kateřina Janků, Renata Mysíková, Bc. Adam Roth

Výše příspěvku školní družiny
Příspěvek činí pro období 1.9. do 30.6. za každý započatý kalendářní měsíc nástupu dítěte do zařízení  200,- Kč.
Umístí-li plátce do jedné ŠD současně dvě a více dětí, hradí za první dítě příspěvek v plné výši 200,-Kč a za každé další snížený příspěvek ve výši 100,-Kč.

Způsob úhrady
Úhrada se provádí za období:
září – prosinec (do 20.9.), leden – březen (do 20.1.), duben – červen (do 20.4.)

Forma úhrady:
- bezhotovostně na účet ZŠ č. 5449 552/0800 (zpráva pro příjemce: ŠD a jméno dítěte)
- v hotovosti v kanceláři školy

 

 


 

Aktivity organizovaly paní vychovatelky Renča, Leona, Míša a obětavá maminka Lída Vaníčková

Školní družina Školní družina Školní družina