Základní škola Liberec Barvířská

Školní družina

Vychovatelky ŠD:
Bc. Vlasta Blahová, Kateřina Janků, Renata Mysíková, Bc. Adam Roth

Výše příspěvku školní družiny
Příspěvek činí pro období 1.9. do 30.6. za každý započatý kalendářní měsíc nástupu dítěte do zařízení  200,- Kč.
Umístí-li plátce do jedné ŠD současně dvě a více dětí, hradí za první dítě příspěvek v plné výši 200,-Kč a za každé další snížený příspěvek ve výši 100,-Kč.

Způsob úhrady
Úhrada se provádí za období:
září – prosinec (do 20.9.), leden – březen (do 20.1.), duben – červen (do 20.4.)

Forma úhrady:
- bezhotovostně na účet ZŠ č. 5449 552/0800 (zpráva pro příjemce: ŠD a jméno dítěte)
- v hotovosti v kanceláři školy

Kontakty školní družina:
Telefon 778 761 347, e- mail :  druzina.barvirska@seznam.cz
Dítě se ve školní družině musí řídit vnitřním řádem ŠD a řádem školy ( naleznete v sekci škola - dokumenty)

Příležitostné akce školní družiny pro 1.pololetí školního roku 2018/2019  ( námětová hra Dobrodružství s indiány, změna programu vyhrazena)
09/2018
 17.9 - Program Indiánskou stezkou - akce pro účastníky ŠD, klubíku a MŠ
• povídání o indiánech, ukázky indiánských doplňků a oděvů, lukostřelba, tanec, zpěv v podání zástupců z indiánské vesničky Rosehill ( Růžová na Děčínsku), dílničky, vstup 55,- osoba
• délka programu cca 2 hodiny – 13:30 – 15:30
• místo konání dle počasí – školní zahrada x tělocvična
27.9 - Rozloučení s létem – akce pro účastníky ŠD, klubíku a jejich rodinné příslušníky
• 15:30- 16:30 – seznámení s indiánskými aktivitami, které nás během roku budou čekat  ( lukostřelba, stezka paměti, poznávání semen rostlin, krocení mustangů, hod oštěpem, lov bizonů)
• 16:30 – 18:00- společné posezení u ohně a opékání
• místo konání školní zahrada, pouze za příznivého počasí
10/2018
23.10. - Stezka duchů – akce pro účastníky ŠD, klubíku 
• 16:30 - 19:00, místo konání vnitřní prostory školní budovy
• tvoření a soutěže pro nebojácné indiány, večerní stezka odvahy
11/2018
12.11. - Martinský průvod – akce pro účastníky ŠD, klubíku a MŠ a jejich rodinné příslušníky
• 16:30 – 18:30 lampionový průvod v okolí školy na podporu tradice Sv. Martina
12/2018
2.12. - Rozsvěcení vánočního stromu
        - akce pro účastníky ŠD, ZŠ a MŠ a jejich rodinné příslušníky
• 2.12.2018 -  od 15:30 ve vnitřních prostorách školy výstava zapůjčených betlémů, ochutnávka cukroví, výroba ozdoby přání, zavěšování vánočních ozdob a světelných kroužků na venkovní strom ( prostor před školní jídelnou)
• Od 16:30 adventní program v podání žáků ZŠ a dětí z MŠ
8.12. - Vánoční dílničky - akce pro účastníky ŠD, ZŠ a MŠ a jejich rodinné příslušníky
• školní družina se podílí na provozu vánoční kavárničky

 

 

Školní družina Školní družina Školní družina

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
Drážďany (Húsková)

Ve středu 12. prosince se 27 žáků 9. třídy a 8.A vypravilo do Drážďan.

Mikuláš ve škole (Šulcová)

Dne 5.prosince nás po roce opět navštívil Mikuláš spolu s anděly a čerty.