Základní škola Liberec Barvířská

Erasmus+

Od září 2016 je naše škola zapojena do mezinárodního projektu partnerství škol Erasmus+. Budeme spolupracovat s učiteli a žáky z Islandu (které je současně hlavním koordinátorem), Německa, Norska a Turecka, komunikačním jazykem bude samozřejmě angličtina což dá jistě žákům novou motivaci k učení se tomuto jazyku. Se školami z Islandu, Turecka a Německa jsme již v minulosti pracovali na projektu Comenius – Home, sweet home a projekt se ukázal jako velmi přínosný z mnoha hledisek. Žáci používali častěji anglický jazyk, získali povědomí o jiných zemích a kulturách a měli možnost se realizovat během plnění nejrůznějších úkolů, často v přímé spolupráci s dětmi z cizích zemí.
Nový projekt má název „Meet up with the future“, tedy „Potkej se s budoucností“, a jak již sám název napovídá, bude zaměřen na zavádění inovativní techniky a nových metod do výuky. Důraz bude kladen na využívání informačních a komunikačních technologií ve třídě a dále na využívání různých počítačových programů a pomůcek (tablety, chytré telefony), které by u žáků kreativním způsobem zvyšovaly zájem o tradiční dovednosti jako je čtení a psaní.  Součástí projektu budou pracovní výjezdy vybraných žáků i učitelů do všech partnerských zemí. První setkání proběhne v říjnu tohoto roku v Turecku a zúčastní se ho zatím pouze učitelé, kteří zde budou podrobně plánovat projektové aktivity. Naši žáci se ale již nyní mohou těšit na nové kamarády, zkušenosti a zážitky, které jim účast v projektu přinese.
 

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
Bobřík informatiky (Honocová)

Ve dnech 6. až 15. listopadu se žáci naší školy zúčastnili desátého ročníku národní soutěže Bobřík informatiky.

Projektový den SPÁNEK (Langpaulová)

Spánek v noci, odpočinek po obědě,  zimní spánek zvířat, relaxace, ukolébavky….