Základní škola Liberec Barvířská

Třída 2.A

 

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí Čj Čj  M  Aj        
Úterý Čj Čj  M  Pr          
Středa Čj  Tv Tv          
Čtvrtek       Čj Aj  Pr Vv        
Pátek Čj   Čj  M  Hv          

 *změna rozvrhu vyhrazena

 

Třídní učitelka: Petra Vaníčková

Konzultační hodiny:Pondělí 13:00 - 14:00 (po předchozí domluvě)

E-mail: vanickova@zs-barvirska.cz

Výchovná poradkyně: Jana Pěničková, email: penickova@zs-barvirska.cz, konzultační hodiny: pondělí 9:55 - 10:40 + kdykoliv po předchozí domluvě

Metodik prevence + doučování: rehak.karel@zschrastava.cz

 

 

Domácí úkoly 

každý pátek první hodinu čteme (stačí nosit čítanku na pátek) úkol ze čtení z Čítanky bude přes víkend na čtecí kartě

úterý zadávám úkol z písanky

ostatní dny domácí úkoly z Českého jazyka nebo Matematiky

některé dny i z jiných předmětů 

Domácí příprava slouží k procvičení, zopakování a upevnění učiva, které bylo probrané ve škole.

 

Plavecký výcvik - děti mají možnost po plavání se klouzat na malé nerezové skluzavce (ne na toboganu). Trenérky plavání vyžadují souhlas zákonnýc zástupců. Pokud souhlasíte/nesouhlasíte, aby vaše dítě se mohlo klouzat, napiště mi to prosím do úkoláčku. 

 

Úhrada zájmových kroužků a SRPDŠ

Připomínám úhradu zájmových kroužků. Dostala jsem instrukci od paní sekretářky, že peníze žáci mají hradit třidním učitelům. Kdo doposud neuhradil, ať urychleně uhradí, jinak žák bude vyloučen z kroužku, byl na úhradu dostatečný čas.  Nadále vybírám 300Kč (150Kč sourozenci) SRPDŠ. Děkuji.

 

Podpisy DÚ

Podepisujte prosím dětem domácí úkoly, stvrzujete tím, že jste o domácím úkolu veděli.

 

Plán na měsíc Listopad

ČJ (opakování interpunkčních znamének, slov nadřazených, podřazených, souřadných, nová látka u, ú, ů)

M (nadále rozklad čísel, číselné osy, slovní úlohy, sčítání a odčítání do 20, nová látka základní geometrické tvary)

PV (jehličnaté a listnaté stromy, savci, ptáci, ovoce, zelenina )

PČ a VV (práce s přírodninami)

 

čtvrtek 16. 11. Beseda se spisovatelem J. Opařilem, 1hod. cena 50Kč (možnost zakoupení knihy O kapříkovi 200Kč, záložek 20Kč, 10Kč placky apod., děti které budou mít zájem, si mohou přinést finanční hotovost a zakoupit)

úterý 21. 11. Projektový den Zdravý spánek - přednáška o nevidomích lidech, ukázka pomůcek aj., vybírám 10Kč na žáka

čtvrtek 23. 11. Třídní schůzky 17:00-17:40 (na TCH budu vybírat 1000Kč zálohu na školu v přírodě, která proběhne od 14. - 18. 5. 2018 v Českém ráji v penzionu Hamštejn) (fotografie penzionu http://www.penzionhamstejn.cz/) 

 

Poděkování

Děkujeme Elišce Marcinkové za největší sběr papíru. Děkuji i ostatním žákům, kteří přinesli sběr papíru a nadále nosí sběr hliníku.

 

Pár užitečných rad ke sběru hliníku: 

Co patří do tříděného hliníku - nápojové plechovky, víčka od jogurtů, termixů apod., obaly od měkkých sýrů, paštik, čokolád atd., šroubovací uzávěry od nápoju a zavařovací víčka, tuby od léčiv, hliníkové nádobí a příbpry, žaluzie, stanové konstrukce, lehátka apod.

Co nepatří do tříděného hliníku - folie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od arašídů, mražených kréml, obaly od trvanlivého mléka v krabicích), nádovy nebo jiné předměty kombinované  s železnými ci jinými prvky apod.

Jak ho budeme sbírat - hliník doma pečlivě omyjte. Vždy roztřiďte plechovky, které vymyjte a sešlápněte (pozor musíte zkontrolovat, jestli je to opravdu hliník viz. výše) a víčka od jogurtů a ostatní drobný sběr. Vše dobře zvažte a zapište do úkoláčku hmotnost.

Vždy poslední pátek v měsíci většinou během velké přestávky bude sběr vybrán za celou třídu.

 

 

 

 

ODKAZ NA FOTOGALERII ŠVP 2016/2017:

http://klarabrazdilova.rajce.idnes.cz/Skola_v_prirode

Fotogalerie z pasování na: 

http://klarabrazdilova.rajce.idnes.cz/Pasovani/

 

Foto z Atletického dne:

http://klarabrazdilova.rajce.idnes.cz/Atleticky_den/ 

 

 

 

 

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
Bobřík informatiky (Honocová)

Ve dnech 6. až 15. listopadu se žáci naší školy zúčastnili desátého ročníku národní soutěže Bobřík informatiky.

Projektový den SPÁNEK (Langpaulová)

Spánek v noci, odpočinek po obědě,  zimní spánek zvířat, relaxace, ukolébavky….