Základní škola Liberec Barvířská

Společné hory

Projekt Společné hory - společné vášně má za cíl zvýšení úrovně znalostí a dovedností dětí a pedagogů v oblasti aktivní a bezpečné rekreace na společných horách, ochrany životního prostředí a ekologie, první pomoci. Cílem spolupráce je také stmelení komunity kolem problematiky cestovního ruchu, ekologie, kultury a tradice obyvatel polsko-českého příhraničí.

Společné hory

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
Augsburg (Húsková)

Návštěva partnerké školy 8.4. - 12.4.2019.

Děti čtou nevidomým dětem (Burdová)

Žáci 6. A a 6. C se v úterý 9. dubna 2019 vypravili do Krajské vědecké knihovny Liberec a zúčastnili se konkurzu.