Základní škola Liberec Barvířská

Maják - Digitální domorodci

V rámci komplexního preventivního programu Majáku o.p.s. jsme měli ve středu 23.1.2019 možnost absolvovat tříhodinový program nazvaný Digitální domorci. Jeho cílem bylo seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na internetu.  Lektor se žáky nejprve formou brainstormingu probral výhody internetu a jeho rizika, kyberšikanu a vliv sociálních sítí. Poté žáci formou názorných ukázek špatně nastavených profilů pracovali s bezpečným nastavením vlastního profilu na sociálních sítích, včetně správy hesel. Následovala aktivita upozorňující na nebezpečí, které hrozí při komunikaci s cizí osobou na internetu. Program vzbudil u žáků velký ohlas, protože se nejednalo o přednášku, ale interaktivní program, během kterého pracovali ve skupinách a zamýšleli se nad různými tématy. Přestože jsme na téma internetu měli již programů několik, tento byl jednoznačně nejlepší.

 

 

 

 

Maják - Digitální domorodci Maják - Digitální domorodci Maják - Digitální domorodci Maják - Digitální domorodci Maják - Digitální domorodci Maják - Digitální domorodci Maják - Digitální domorodci Maják - Digitální domorodci