Základní škola Liberec Barvířská

KVK - Jak se (ne)učit

Zajímavý a přínosný program v knihovně pod vedením lektora pana Rakušana jsme absolvovali v pátek dne 11.1.2019. Žáci se dozvěděli spoustu tipů pro úspěšné učení a studium, např. jak si efektivně rozložit větší množství učiva, jaká je křivka duševní výkonnosti během dne, jak zjistit svůj učební styl, jaké jsou podpůrné či rušivé vlivy během učení nebo jak si vytvářet mnemotechnické pomůcky k zapamatování si informací. Vše si mohli také ověřit a vyzkoušet v praxi. Věřím, že jim tento program pomůže nejen nyní, ale i do budoucna během studia na středních, příp. vysokých školách :-)

KVK - Jak se (ne)učit KVK - Jak se (ne)učit KVK - Jak se (ne)učit KVK - Jak se (ne)učit KVK - Jak se (ne)učit KVK - Jak se (ne)učit KVK - Jak se (ne)učit KVK - Jak se (ne)učit