Základní škola Liberec Barvířská

Třída 4.B

 

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
9:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:35
15:15
15:25
16:10
Pondělí  ČJ  AJ  M  PŘ ČJ         
Úterý  M ČJ   AJ TV  VL        
Středa ČJ  AJ  HV        
Čtvrtek  M ČJ TV VV VV        
Pátek  ČJ  AJ VL ČJ        

Třídní učitelka: Lucie Šilhavá

E-mail: silhava@zs-barvirska.cz

KONZULTAČNÍ HODINY: Po předchozí domluvě ! Úterý 10:50 - 11.35

Výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková (KH : 8:50-9:35)

 

Vážení rodiče,

naše škola v letošním roce oslaví již 60. výročí jejího založení a k této příležitosti budeme pořádat menší oslavu, která proběhne v sobotu 18. 5. 2019 dopoledne v prostorách školy. Bude pro vás připravený program, který, mimo jiné, bude

zahrnovat také krátká vystoupení žáků jednotlivých tříd, soutěže v tělocvičně, kavárnu, prohlídku školy.

Z naší třídy bude vystupovat několik zástupců, kteří se mi nahlásí a vystoupení se opravdu zúčastní.

Prosím všechny, aby si v tento den nic neplánovali a přišli nás podpořit a pobavit se s námi :)

Předem Vám všem mockrát děkuji za spolupráci.

Dále bych Vás ráda informovala, že v rámci oslav se na pokyn vedení školy všichni žáci zapojí do výtvarné a literární soutěže na téma Naše škola. Obě práce vypracují žáci doma. Výkresy mohou být jakoukoliv technikou, ale ploché. Prosím, pomozte jim se zpracováním i v literárním zadání. Termín odevzdání obou prací je po Velikonocích 23.4.2019.


Plán na květen

1. - 8.5. Státní svátky a ředitelské volno - úkoly M PS do str. 21, ČJ PS str. 26+27

9.5.       Nástup do školy

14.5.     KVKLI Muzikohrátky od 8:30, výuka TV, VL

15.5.     Divizna Voda čaruje od 9h, Vybírám 35 Kč a dvě jízdenky, s sebou ČJ

16.5.     Focení tříd (velká fotka 35Kč, malá 15č)

18.5.     Výročí školy - VYSTOUPENÍ ! Sraz ve třídě v 9:10

22.5.      AJ divadlo ve škole - Travel machine (vybírám 50Kč)

23.5.      Odstávka vody, výuka do 11:35, s sebou M, ČJ, svačinu, batoh a  vhodné oblečení ven !

24.5.     TIMSS - mezinárodní testování žáků 4. ročníků

27.5.     Den dětí - pro první stupeň, konec v 11:35 

28.5.     Dopravní hřiště - TESTY a JÍZDY !!! s sebou helmu, svačinu, 1 jízdenku, výuka ČJ, VL, Konec výuky v 11:35 (není TV)

31.5.     odevzdat ke kontrole čtenářský deník a na PŘ - dvě vylisované rostliny 

DO KONCE KVĚTNA PROSÍM O ZAPLACENÍ 1 000 KČ DO TŘÍDNÍHO FONDU NA PŘÍŠTÍ ROK.

Do 31.5. každý žák donese 2 rostliny vylisované o herbáře (stonek, list, případně květ, ale ne kořeny a větvičky)

 

Do konce roku stále nosíme každé pondělí do třídy vlastní knihu na čtenářské dílny.  Měl by to být příběh, ne encyklopedii, ne komiks.


 

Kvůli velmi častému zapomínání domácích úkolů budou žáci ten den, s vaším dovolením, zůstávat "po škole" ve třídě a úkoly si budou nahrazovat či doplňovat.

 

Domácí úkoly budou probíhat stejně jako minulý rok. Prosím, podepisujte dětem úkoly. Žáci dostávají úkoly PO - ČT. Pokud zapomenou, co mají za úkol, mají možnost si udělat jiný, který mu rodiče přidělí.

 

Úkoly pro nemocné !

ČJ - PS do str. 27, str. 25 NE

M - PS do str. 21

PŘ - Ekosystém okolí našich obydlí do str. 61, PS str. 26

VL-D - opakovat České země po husit. v., PS do str 21

VL-Z - Služby a Kulturní instituce, PS str. 20

AJ - uč. do str. 65, PS do str. 81