Základní škola Liberec Barvířská

Třída 4.A

 

 

Rozvrh hodin 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí ČJ  AJ   PČ VL         
Úterý  M ČJ  AJ  TV PŘ         
/tředa  ČJ VL  TV  ČJ         
Čtvrtek ČJ  AJ/M *  ČJ VV  VV         
Pátek ČJ   M  AJ PŘ   HV        

 *změna rozvrhu vyhrazena

 *matematiku budou mít děti, které nechodily k rodilému mluvčímu

 

 

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Ježková

Konzultační hodiny:  každé úterý po předchozí domluvě 10:45 - 11:30

E-mail: jezkova@zs-barvirska.cz

Asistentka pedagoga: 

Konzultační hodiny:

Výchovná poradkyně: Jana Pěničková, email: penickova@zs-barvirska.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 8:50 - 9:35 + kdykoliv po předchozí domluvě

Speciální pedagog: Karel Řehák, rehak.karel@zschrastava.cz

Konzultační hodiny: pátek - kdykoliv po předchozí domluvě

  

AKTUÁLNĚ Vážení rodiče,

Prosím, aby si děti přinesly do třídy ručníky na ruce a papírové kapesníky v boxu. Děkuji.


Termín odevzdání prvního čtenářského deníku je 11. 10.


Děti dostaly zadána témata na stručné referáty z HV. První referáty se uskuteční 11. 10. 
ORGANIZACE PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE

5. 9. ČTV - normální výuka dle rozvrhu

6. 9. PÁT - normální výuka dle rozvrhu

12. 9. Dopravní hřiště - 3. vyuč. hodinu na školním hřišti, děti mohou mít své helmy na kolo; výuka ČJ, AJ/M, VV

12. 9. TŘÍDÍ SCHůZKY - 17:00 h

20. 9. SBĚR PAPÍRU 

27. 9. Anglické divadlo - ve škole, cena 50,- Kč


PLÁN NA ŘÍJEN

2. 10. Dopravní hřiště, Pavlovice - děti budou potřebovat 2x jízdenku na MHD, sraz před školou v 7:40h nejpozději


 

V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE NEBUDOU HODINY S RODILÝM MLUVČÍM.

 

 

Pomůcky na VV a PČ pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, prosím o doplnění pomůcek na příští školní rok.

Vodové barvy, tempery 12 barev, sada kulatých a plochých štětců, voskovky, fixy, pastelky, černý permanentní fix – tenký a silný, tuhé lepidlo v tyčince (stačí menší balení), nůžky, kelímek na vodu, hadřík, ubrus na lavici, paleta na míchání barev.

Dále rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník s ryskou, 2ks obyčejné tužky č. 2-HB, kružítko), 2 ks pero na psaní, guma na gumování, kružítko.

 

 

Čtenářský deník

V každém pololetí budou děti odevzdávat 3 knížky, tedy 6 knih za školní rok.

Knížky prosím vybírejte adekvátně k věku, minimum stránek 120.

Termíny pro odevzdání 1. pololetí: 11. října

                                                          13. prosince

                                                          10. ledna


Nadále v rámci domácí přípravy připomínám hlasité čtení - každý den alespoň 10 - 15 minut.

V tomto roce budou děti odevzdávat čtenářské deníky ( 1. pololetí 3 knihy, 2. pololetí 3 knihy).

Děti si mají možnost zdarma zapůjčit ve školní knihovně u pí. uč. Lacinové vhodnou knihu na čtení. Také je skvělá volba navštěvovat

Dětské oddělení Krajské vědecké knihovny.

Doporučuji k domácímu procvičování ČJ, M, PŘ, VL  www.skolakov.eu

 

Domácí úkoly 

Domácí příprava slouží k procvičení, zopakování a upevnění učiva, které bylo probrané ve škole.

Podepisujte prosím dětem domácí úkoly, stvrzujete tím, že jste o domácím úkolu veděli.

 

Žákovské knížky

Žákovské knížky jsou pouze v elektronické podobě.