Základní škola Liberec Barvířská

Třída 4.A

 

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
9:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:35
15:15
15:25
16:10
Pondělí  ČJ  PŘ AJ   ČJ        
Úterý  ČJ ČJ   VL PČ         
Středa  M AJ   TV  HV        
Čtvrtek ČJ   VL  VV  VV        
Pátek  M  ČJ TV   AJ ČJ         

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Nekulová

E-mail: nekulova@zs-barvirska.cz

KON.ZULTAČNÍ HODINY: pondělí 10,50 - 11,35 po předchozí domluvě

Výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková

KONZULTAČNÍ HODINY: čtvrtek 8,50 - 9,35 hod +kdykoliv po předchozí domluvě

penickova@zs-barvirska.cz

 

 

Plán na květen 2019

 

22. 5. - anglické představení Travel Machine (2. vyuč. hodina), 50 Kč

23. 5. - testování TIMSS, prosím o 100% účast dětí!! 

Dne 23. 5. a 24. 5. končí vyučování po 4. vyučovací hodině. 

27. 5. - Den dětí: VYUČOVÁNÍ KONČNÍ PO 4. HODINĚ (11:35 H.)!!

28. 5. - Dopravní hřiště: ZÁVĚREČNÝ TEST K ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ NA KOLO (helma, M, ČJ, svačina, 2 lístky MHD)

29. 5. Pololetní písmená práce z ČJ: podst. jména, slovesa, stavba věty, shoda              PO s PS, přímá řeč.

30. 5. Pololetní písemná práce z M: rovnice a nerovnice, písemné násobení dvoj. činitelem, přímá úměrnost, sčítání a odčítání do milionu, aritmetický průměr,zlomky, sčítání zlomků.

31. 5. Pololetní písemná práce z M - G: jednotky délky, objemu, hmotnosti, času, trojúhelníková nerovnost, konstrukce čtverce a obdélníku, obvod a obsah, grafický součet a rozdíl úseček.

3. 6. Naivní divadlo "Čechy leží u moře", 60 Kč

5. - 7. 6. Školní pobyt v přírodě (Doksy)

 

Velmi Vás prosím o podporu při domácí přípravě. Žáci mají jasně dáno, jaké učivo bude v testu, přesto se někteří nepřipravují. Vám, kteří na děti pravidelně dohlížíte, velmi děkuji za spolupráci. 

 

Přidávám pár odkazů na webové stránky, kde naleznou žáci opakování z různých předmětů s opravou. Mohou si tedy úkoly plnit samostatně. 

www.skolakov.eu,http://www.english-time.eu/pro-deti/interaktivni-hry/, https://beckotc.webnode.cz/prirodoveda/horniny-a-nerosty/, http://www.naucsepocitat.cz/files/naucsepocitat.cz_mala_nasobilka.pdf   https://beckotc.webnode.cz/testiky/

  

Nekulová Lucie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         .