Základní škola Liberec Barvířská

Třída 4.A

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
9:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:35
15:15
15:25
16:10
Pondělí ČJ  AJ  ČJ  HV         
Úterý ČJ PRV ČJ         
Středa ČJ  AJ  PRV  ČJ         
Čtvrtek ČJ  PRV  ČJ  VV        
Pátek ČJ TV TV AJ        

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Vančišinová

E-mail: vancisinova@zs-barvirska.cz

KON.ZULTAČNÍ HODINY: čtvrtek  12 -12,45 hod 

Výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková

KONZULTAČNÍ HODINY: pondělí 9,55 - 10,40 hod +kdykoliv po předchozí domluvě

penickova@zs-barvirska.cz

 

Plán červen :

4.6.     Střevlík,100 Kč program + doprava

           odchod od školy v 7,35

           návrat ke škole asi ve 13,30

8.6.     výlet Staré Splavy,iformace v žk

12.6.   Muzeum hraček Jablonec nad Nisou

           2 jízdenky do JBC,po návratu vyuč .dle rozvrhu

18.6.   beseda s animátorem filmů

26.6.   pobyt v přírodě / do 11,35 /

27.6.   odevzdávání učebnic /vygumovat,slepit / do 11,35

28.6.  kino  /konec vyuč.v 11,35 /

29.6.  slavnostní ukončení šk.roku,rozdání vysvědčení,do 8,40

 

Akce muzeum,beseda a kino budou hrazeny ze zbývajícího tř.fondu

 

Přeji všem krásné pohodové prázdniny,rodičům děkuji za spolupráci

a ve 4.tř.dětem přeji hodně úspěchů !

 

Nový šk.rok začne 3.9.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         .