Základní škola Liberec Barvířská

Třída 4.A

 

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
9:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:35
15:15
15:25
16:10
Pondělí  ČJ  PŘ AJ   ČJ        
Úterý  ČJ ČJ   VL PČ         
Středa  M AJ   TV  HV        
Čtvrtek ČJ   VL  VV  VV        
Pátek  M  ČJ TV   AJ ČJ         

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Nekulová

E-mail: nekulova@zs-barvirska.cz

KON.ZULTAČNÍ HODINY: pondělí 10,50 - 11,35 po předchozí domluvě

Výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková

KONZULTAČNÍ HODINY: čtvrtek 8,50 - 9,35 hod +kdykoliv po předchozí domluvě

penickova@zs-barvirska.cz

 

 

Plán na duben 2019

 

Dne 5. 4. 2019 odpadá 5. vyučovací hodina!! (Žáci mají v ŽK).

Do 4. 4. 2019 přinést návrh na výtvarnou a literární školní soutěž. 

Téma: VV - "60 let školy" (volná technika)

         : LV - "Školní zážitek - vyprávění"

5. 4. - projektový den "Ptáci" (vybírám 40 Kč)

9. 4. - beseda o Vietnamu od 9:55 hod. (ve škole)

15. 4. - návštěva knihovny od 10:00 hod. 

18. - 22. 4. - velikonoční prázdniny 

23. 4. - OD 17:00 HOD. TŘÍDNÍ SCHŮZKY!!


29. 3. - sběr papíru!

 

Čtenářský deník: téma - bajky

  

Velmi Vás prosím o podporu při domácí přípravě. Žáci mají jasně dáno, jaké učivo bude v testu, přesto se někteří nepřipravují. Vám, kteří na děti pravidelně dohlížíte, velmi děkuji za spolupráci. 

 

Přidávám pár odkazů na webové stránky, kde naleznou žáci opakování z různých předmětů s opravou. Mohou si tedy úkoly plnit samostatně. 

www.skolakov.eu,http://www.english-time.eu/pro-deti/interaktivni-hry/, https://beckotc.webnode.cz/prirodoveda/horniny-a-nerosty/, http://www.naucsepocitat.cz/files/naucsepocitat.cz_mala_nasobilka.pdf   https://beckotc.webnode.cz/testiky/

  

Nekulová Lucie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         .

 

 

 

 

 

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
Augsburg (Húsková)

Návštěva partnerké školy 8.4. - 12.4.2019.

Děti čtou nevidomým dětem (Burdová)

Žáci 6. A a 6. C se v úterý 9. dubna 2019 vypravili do Krajské vědecké knihovny Liberec a zúčastnili se konkurzu.