Základní škola Liberec Barvířská

Třída 3.C

 

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí ČJ   M AJ  PRV HV        
Úterý  ČJ  M AJ VV  ČJ čt        
Středa ČJ PRV  ČJ čt        
Čtvrtek        M ČJ  PRV TV TV        
Pátek

M

ČJ AJ Č J čt  ČJ 1/3        

 

Třídní učitelka: Martina Langpaulová, Konzultační hodiny: po předchozí domluvě Ut 9:55-10:40 hod.

E-mail: langpaulova@zs-barvirska.cz

Výchovná poradkyně: Jana Pěničková, E-mail: penickova@zs-barvirska.cz
konzultační hodiny: čt  9.50 - 9.35 + kdykoli po předchozí domluvě

Speciální pedagog: Karel Řehák,  rehak.karel@zschrastava.cz

 

 úkoly z 15.3.

Písanka str. 24 do písmene Ř

AJ v učebnici procvičit str. 43

Platba za cvičení se platí paušálně. Není tedy tentokrát možné částku chybějícím dětem vrátit. 

Akce na duben:

5.4. projektový den ptáci + ukázka dravců ….. 60kč

8.-.12.4. škola v přírodě (druhé třetí a čtvrté třídy)

23.4. Knihovna – muzikohrátky – program zdarma

23.4. třídní schůzky

25.4. zápis do prvních tříd.

Také bych Vás ráda již v předstihu požádala o platbu na školní pracovní sešity na příští rok. Abychom pak nevybírali peníze před prázdninami a dovolenými.  A také peníze na třídní fond. V letošním roce ještě dokoupíme procvičovací sešit na vyjmenovaná slova, který vám pak bude sloužit i o prázdninách.   Prac. Sešity cca 700kč + tříd. Fond 300kč, tj 1000kč celkem. Prosím o platbu v průběhu dubna nebo května.   Děkuji Langpaulová

18.3. V 15,00  Dobrovolná INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE KE ŠKOLE V PŘÍRODĚ

Březen: platba 120kč na akce do pátku

Na přinést cvič. úbor

Dokumenty ke škole v přír. do 20.3.2019

 úkoly z 11.3.

PRv str. 48. Zopakovat si rozdíl keř , strom, bylina, houba.

ČJ modrá 30/3+4+5

M - Růž. 16/1 , zelená: 15/6+ 17/3


 

 Na školu v přírodě rodiče vyplní a přinesou tyto dokumenty: do 20.3.2019

Lékařské potvrzení – info: potvrzení platí dva roky, můžete tedy použít potvrzení z loňska.

Kopie kartičky zdravotního pojištění dítěte

Prohlášení zákonného zástupce k datu 8.4.2019 (děti projdou vstupní prohlídkou . V případě zjištění zdravotní nezpůsobilosti budou vyloučeny z pobytu)


www.proskolyy.cz....... Děti dnes dostaly přihlašovací údaje k těmto stránkám. Naleznete zde procvičování pro různé ročníky na konkrétní předměty.

Na příští týden si děti přinesou kružítko.

Akce březen:

4.-8.3. Jarní prázdniny

15.3. Cvičíme pro radost – akce ve škole v tělocvičně (přinést cvičební úbor a přezůvky) Platba 55kč/os (rozpočítáno na počet dětí ve třídě).

19.3. beseda o Vietnamu, akce na 2 vyuč. hodiny. Zdarma.

26.3. Divadlo – Lidové sady – Příhody včelích medvídků …. Vybíráme 65kč.

 

Duben: škola v přírodě 8.-12.4.  U dětí , které jedou prosím nahlašte, podkud mají nějakou potravinovou alergii. Nahlásit do 27.2.

Děti , které se školy v přírodě neúčastní budou spojeny. Pokud rodiče nahlásí v tomto týdnu jiný program, můžeme ho odsouhlasit.

 

Dětem jsem dokoupila pracovní sešit na matematiku. Tímto jsem vyčerpala třídní fond.

 

na geometrii potřebujeme tužku č. tři, nebo mikrotužku.

 

O projektu Čtení pomáhá

Zapojte své děti do radosti, kterou je čtení a zároveň možnost pomoci potřebným. Je potřeba jen znát knížku, zodpovědět krátký test a získáváte virtuálních 50kč, o kterých sami rozhodnete na jaký účel je s dětmi pošlete.

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnete vy -  dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů.

 

Zaregistrujte se na http://www.ctenipomaha.cz/  a motivace ode mě …. Za každý vyplněný test a odeslání částky na charitu, který potvrdí rodiče na můj mail, získáš jedničku do českého jazyka.

 

V době nepřítomnosti

AJ dopsat od spolužáků slovíčka i věty do sešitu.

Dopisovat  vše ze školních  sešitů M a ČJ a PRV 

 

Sešity: pokud si všimnete, že děti dopisují sešit,  opište si prosím číslo a další již budete dokupovat sami.   Např. AJ je č. 523

 

  Omlouvání žáka

1.musí být na mail třídního učitele do tří dnů. Po návratu do třídy předložit omuvenku v žákovském zápisníku. Nad 3 dny - razítko lékaře.

Neomluvené hodiny musíme hlásit  na OSPOD a následují kázeňské postihy.