Základní škola Liberec Barvířská

Třída 3.A

 

 

Rozvrh hodin 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí  ČJ AJ   PRV  VV        
Úterý  M ČJ PRV   AJ  PČ        
Středa  ČJ  M ČJ TV  TV        
Čtvrtek M ČJ  AJ ČJ  HV        
Pátek  ČJ  M  PRV ČJ  ČJ        

 *změna rozvrhu vyhrazena

 

V pátek 5. vyučovací hodinu budou mít děti, které nenavštěují v rámci výuky anglického jazyka rodilého mluvčího, rozšiřující hodinu českého jazyka! (Týká se Radky, Amálky, Davida S., Jana Simona, Dominiky J., Štěpána a Nikolky)

 

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Ježková

Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 12:45 (pouze po předchozí domluvě)

E-mail: jezkova@zs-barvirska.cz

Asistentka pedagoga: Markéta Plecháčová

Konzultační hodiny: pondělí 11:40 - 12:15 (pouze po předchozí domluvě)

Výchovná poradkyně: Jana Pěnič: ková, email: penickova@zs-barvirska.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 8:50 - 9:35 + kdykoliv po předchozí domluvě

Speciální pedagog: Karel Řehák, rehak.karel@zschrastava.cz

  

 

AKTUÁLNĚ 

!!! PLAVÁNÍ !!!

Paní instruktorky moc prosí o zakoupení PLAVECKÝCH BRÝLÍ pro děti (ony doporučují obchod Decathlon - cena cca 70,- - 80,- Kč).

Dále je nutné dětem podepsat (pokud budete souhlasit), že souhlasíte, aby během návštěv používaly malou nerozovou skluzavku.

Děkuji

 

Připomínám, že v květnu a v červnu nás čeká dokončení projektu "Homo et Regio" - pojedeme 2x do Německa, tudíž je nutné, aby do

té doby měly děti PAS nebo alespoň OP. Děkuji

 

 

!!! NEJPOZDĚJI DO 17. 2. JE NUTNÉ DOPLATIT ŠKOLU V PŘÍRODĚ !!!

Do 17. 2. budu vybírat zbytek peněz na ŠvP. Jednotlivé částky se u každého liší, podle toho, kolik záloh a jak velké jste

platili. Pokud byste si nebyli částkou jisti, kontaktujte mě. Děkuji. Termín ŠvP je 8. - 12. 4. 2019 (viz. níže). 


 

 

!!!Připomínám a zdůrazňuji, že je potřeba každý den ČÍST DOMA NAHLAS - alespoň 15 min.!!!


 Učivo pro nemocné žáky v týdnu 4.2. - 8.2. 

ČJ

 

 

M

 

 

PRV

 

AJ

 

 


PLÁN NA ÚNOR

1.2. Pololetní prázdniny

5.2. Začíná doučování pro vybrané žáky - od 13:10 h v naší třídě

5.2. Školní kolo recitační soutěže - vybraní žáci

6.2. Začíná plavecký kurz - nezapomeňte, prosím, na koupací čepici

8.2. KVKLI - program "Hrajeme si na básníky" - zdarma 

17.2. Doplatek na Švp

19.2. Přednáška o Vietnamu - zdarma

27.2. Čtenářský deník

28.2 Uhradit poplatek za rodilého mluvčího na 2. pololetí


 

 

Čtenářský deník

Další termíny odevzdání čtenářského deníku: 27. 2. 2019

                                                                  26. 4. 2019

                                                                  14. 6. 2019

 

 

Projekt "Hommo et regio"

V letošním školním roce se společně s dětmi zúčastníme projektu "Homo et regio"s program environmentální výchovy pro žáky

základních škol Libereckého kraje a okresů Bautzen a Görlitz na německé straně. Tento projjekt je z 99,9% dotovaný, tudíž nebudete

hradit prakticky nic (vím pouze o částce 2eura/dítě). Je ovšem nutné, aby každé z dětí mělo nějaký doklad totožnosti (ať už

cestovní doklad, nebo občanský průkaz), protože nás na jaře čeká cesta do Německa.

 

 

INFORMACE - Škola v přírodě pro školní rok 2018/2019

Předpokládaná cena 3.000 ,-

Místo pobytu: Svor u České Lípy

!!!Termín: 8. - 12. dubna 2019!!!

 

 

Nadále v rámci domácí přípravy připomínám hlasité čtení - každý den alespoň 10 - 15 minut.

V tomto roce budou děti odevzdávat čtenářské deníky ( 1. pololetí 3 knihy, 2. pololetí 3 knihy).

Děti si mají možnost zdarma zapůjčit ve školní knihovně u pí. uč. Lacinové vhodnou knihu na čtení. Také je skvělá volba navštěvovat

Dětské oddělení Krajské vědecké knihovny.

Doporučuji k domácímu procvičování ČJ, M, PRV   www.skolakov.eu

 

Domácí úkoly 

Domácí příprava slouží k procvičení, zopakování a upevnění učiva, které bylo probrané ve škole.

Podepisujte prosím dětem domácí úkoly, stvrzujete tím, že jste o domácím úkolu veděli. Domácí úkoly NEBUDOU známkované, slouží

mi jako zpětná vazba, abych věděla, zda děti probrané látce rozumí. Proto, prosím, úkoly NEOPRAVUJTE, pouze PODEPIŠTE! Děkuji.

 

Žákovské knížky

Od tohoto školního roku budou žákovské knížky pouze v elektronické podobě.