Základní škola Liberec Barvířská

Třída 3.A

 

 

Rozvrh hodin 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí  ČJ AJ   ČJ  VV        
Úterý  ČJ M PRV   AJ  TV        
Středa  ČJ  M PRV  ČJ  PČ        
Čtvrtek M ČJ  AJ TV   HV        
Pátek  M  ČJ  PRV ČJ  ČJ        

 *změna rozvrhu vyhrazena

 

V pátek 5. vyučovací hodinu budou mít děti, které nenavštěují v rámci výuky anglického jazyka rodilého mluvčího, rozšiřující hodinu českého jazyka! (Týká se Radky, Amálky, Davida S., Jana Simona, Dominiky J., Štěpána a Nikolky)

 

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Ježková

Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 12:45 (pouze po předchozí domluvě)

E-mail: jezkova@zs-barvirska.cz

Asistentka pedagoga: Markéta Plecháčová

Konzultační hodiny: pondělí 11:40 - 12:15 (pouze po předchozí domluvě)

Výchovná poradkyně: Jana Pěnič: ková, email: penickova@zs-barvirska.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 8:50 - 9:35 + kdykoliv po předchozí domluvě

Speciální pedagog: Karel Řehák, rehak.karel@zschrastava.cz

  

 

AKTUÁLNĚ 


!!!21.12. jdeme do kina na NOVINKU "Čertí brko" (cena zůstává 80,-Kč)!!!


Učivo pro nemocné žáky v týdnu 3. – 7. 12. 2018

ČJ

UČ str. 70/ cv. 3, str. 67/ cv. 1, str. 68/ cv. 2,

str. 69/ cv. 3 – písemně; str. 73, str. 74/ cv. 1,2;

začínáme vyjmenovaná slova po b, zkoušet předčítat

PS str. 22

M

UČ str. 40/ cv. 3, str. 116 – 118 – geometrie

PS str. 43/ cv. 2 – 6, str. 44/ 1, 2, 4 – 6, str. 45/ cv. 1 - 3

PRV

UČ str. 24 – 25 (Lidská činnost, Práce a volný čas)

PS str. 27 – 28, str. 29/ cv. 1

příští týden budeme psát určitě nějaké malé opakování  z kapitol Naše obec a Čas

AJ

UČ str. 21 - 22

PS str. 27 – 28

opakovat všechna probraná slovíčka

 

 

 

!!!Připomínám a zdůrazňuji, že je potřeba každý den ČÍST DOMA NAHLAS - alespoň 15 min.!!!

 


PLÁN NA PROSINEC

2. 12. Výstavba Betlémů - 15:30 h

          Rozsvěcení vánočního stromečku - 16:30 h

5.12. DDM Větrník - program "Vánoční pokusohrátky" - cena 30,- Kč (ZAPLATÍM Z FONDU) + 2 jízdenky na MHD

8. 12. Vánoční dílny ve škole - 9:00 - 12:00 h

14.12. Naivní divadlo - "O Liazce" - cena 60,- Kč

20.12. Vánoční besídka ve třídě - děti, si můžu donést cukroví, vymění si dárečky (každý obdaruje jednoho spolužáka,

jehož jméno si vylosuje)

21.12. Cinemacity - KINO - nová česká pohádka "Čertí brko" - cena cca 80,- Kč


 

Čtenářský deník

Další termíny odevzdání čtenářského deníku: 11. 1.2019

 

 

Projekt "Hommo et regio"

V letošním školním roce se společně s dětmi zúčastníme projektu "Homo et regio"s program environmentální výchovy pro žáky

základních škol Libereckého kraje a okresů Bautzen a Görlitz na německé straně. Tento projjekt je z 99,9% dotovaný, tudíž nebudete

hradit prakticky nic (vím pouze o částce 2eura/dítě). Je ovšem nutné, aby každé z dětí mělo nějaký doklad totožnosti (ať už

cestovní doklad, nebo občanský průkaz), protože nás na jaře čeká cesta do Německa. Více o projektu vám sdělím v průběhu září.

 

 

INFORMACE - Škola v přírodě pro školní rok 2018/2019

Předpokládaná cena 3.000 ,-

Místo pobytu: Svor u České Lípy

!!!Termín: 8. - 12. dubna 2019!!!

 

 

Nadále v rámci domácí přípravy připomínám hlasité čtení - každý den alespoň 10 - 15 minut.

V tomto roce budou děti odevzdávat čtenářské deníky ( 1. pololetí 3 knihy, 2. pololetí 3 knihy).

Děti si mají možnost zdarma zapůjčit ve školní knihovně u pí. uč. Lacinové vhodnou knihu na čtení. Také je skvělá volba navštěvovat

Dětské oddělení Krajské vědecké knihovny.

Doporučuji k domácímu procvičování ČJ, M, PRV   www.skolakov.eu

 

Domácí úkoly 

Domácí příprava slouží k procvičení, zopakování a upevnění učiva, které bylo probrané ve škole.

Podepisujte prosím dětem domácí úkoly, stvrzujete tím, že jste o domácím úkolu veděli. Domácí úkoly NEBUDOU známkované, slouží

mi jako zpětná vazba, abych věděla, zda děti probrané látce rozumí. Proto, prosím, úkoly NEOPRAVUJTE, pouze PODEPIŠTE! Děkuji.

 

Žákovské knížky

Od tohoto školního roku budou žákovské knížky pouze v elektronické podobě.