Základní škola Liberec Barvířská

Třída 3.A

 

 

Rozvrh hodin 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí  ČJ AJ   PRV  VV        
Úterý  M ČJ PRV   AJ  PČ        
Středa  ČJ  M ČJ TV  TV        
Čtvrtek M ČJ  AJ ČJ  HV        
Pátek  ČJ  M  PRV ČJ  ČJ        

 *změna rozvrhu vyhrazena

 

V pátek 5. vyučovací hodinu budou mít děti, které nenavštěují v rámci výuky anglického jazyka rodilého mluvčího, rozšiřující hodinu českého jazyka! (Týká se Radky, Amálky, Davida S., Dominiky J., Štěpána a Nikolky)

 

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Ježková

Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 12:45 (pouze po předchozí domluvě)

E-mail: jezkova@zs-barvirska.cz

Asistentka pedagoga: Markéta Plecháčová

Konzultační hodiny: pondělí 11:40 - 12:15 (pouze po předchozí domluvě)

Výchovná poradkyně: Jana Pěnič: ková, email: penickova@zs-barvirska.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 8:50 - 9:35 + kdykoliv po předchozí domluvě

Speciální pedagog: Karel Řehák, rehak.karel@zschrastava.cz

 

 

AKTUÁLNĚ 

Připomínám, že v květnu a v červnu nás čeká dokončení projektu "Homo et Regio" - pojedeme 2x do Německa, tudíž je nutné, aby do

té doby měly děti PAS nebo alespoň OP. !!! PRVNÍ CESTA NÁS ČEKÁ HNED PO SVÁTCÍCH V KVĚTNU!!!


Vážení rodiče, 

v rámci oslav výročí naší školy, se na pokyn vedení školy všichni žáci zapojí do literární a výtvarné soutěže, která odráží toto

téma - Naše škola a oslavy 60. výročí. Žáci tuto práci dostanou za "domácí úkol" (již jsem posílala formulář na literární část).

Tentokrát Vás velice prosím, pomozte jim se zpracováním, ať už literární či výtvarné části. Jejich díla pak budou vystavena ve

škole a nejlepší z nich budou vyhlášena a oceněna přímo v den oslav 18. 5. Termín pro odevzdání těchto prací je po

Velikonocích, tzn. 23. 4. 2019.

 

Vážení rodiče,

naše škola v letošním roce oslaví již 60. výročí jejího založení a k této příležitosti budeme pořádat menší oslavu, která

proběhne v sobotu 18. 5. 2019 dopoledne v prostorách školy. Bude pro vás připravený program, který, mimo jiné, bude

zahrnovat také krátká vystoupení žáků jednotlivých tříd, soutěže v tělocvičně, kavárnu, prohlídku školy.

Z naší třídy budu vybírat několik zástupců, kteří se budou na programu podílet, proto Vás velice prosím, abyste si na

tento den nic neplánovali a přišli nás podpořit a pobavit se s námi :)

Předem Vám všem mockrát děkuji za spolupráci.

 

Velmi Vás  prosím o podporu a dohled při domácí přípravě. Žáci mají jasně dáno, jaké učivo bude v testu, přesto se někteří opakovaně

nepřipravují, zejména na hodiny PRV. Vám, kteří na děti pravidelně dohlížíte a s připravou jim pomáháte, velice děkuji za spolupráci.

 

!!!Připomínám a zdůrazňuji, že je potřeba každý den ČÍST DOMA NAHLAS - alespoň 15 min.!!!


 Učivo pro nemocné žáky v týdnu 

ČJ

 

M

 

PRV

 

AJ

 

 

PLÁN NA DUBEN

18. - 22.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

23. 4. Odevzdání prací na literární a výtvarnou soutěž 

23. 4. Třídní schůzky od 17:00 - prosím o účast všechny rodiče !!!

24. 4. TEST ČJ - vyjmenovaná slova a slovní druhy

25. 4. TEST AJ - UNIT 7

25. 4. Zápisy do 1. tříd od 14:00 

26. 4. TEST MAT - násobilka, sčítání a odčítání do 1000, slovní úlohy

26. 4. Čtenářský deník - odevzdání

26. 4. Sběr hliníku

30. 4. TEST PRV - kompletní opakování ŽIVÉ PŘÍRODY (rostliny, houby, živočichové)


PLÁN NA KVĚTEN

1. - 8. 5. Ředitelské volno

9. 5. Projekt HOMO ET REGIO - exkurze v Německu - Warthau (děti budou potřebovat doklad - OP nebo pas + 2eura)

18. 5. Oslavy k 60. výročí založení naší školy - dopoledne, do 12:00

23. 5. Projekt HOMO ET REGIO - projektový den v Baruthu (děti budou potřebovat doklad - OP nebo pas) 

 

Čtenářský deník

Další termíny odevzdání čtenářského deníku: 26. 4. 2019

                                                                  14. 6. 2019

 

 

Projekt "Hommo et regio"

V letošním školním roce se společně s dětmi zúčastníme projektu "Homo et regio"s program environmentální výchovy pro žáky

základních škol Libereckého kraje a okresů Bautzen a Görlitz na německé straně. Tento projekt je z 99,9% dotovaný, tudíž nebudete

hradit prakticky nic (vím pouze o částce 2eura/dítě). Je ovšem nutné, aby každé z dětí mělo nějaký doklad totožnosti (ať už

cestovní doklad, nebo občanský průkaz), protože nás na jaře čeká cesta do Německa.

 

 

INFORMACE - Škola v přírodě pro školní rok 2018/2019

Předpokládaná cena 3.000 ,-

Místo pobytu: Svor u České Lípy

!!!Termín: 8. - 12. dubna 2019!!!

 

 

Nadále v rámci domácí přípravy připomínám hlasité čtení - každý den alespoň 10 - 15 minut.

V tomto roce budou děti odevzdávat čtenářské deníky ( 1. pololetí 3 knihy, 2. pololetí 3 knihy).

Děti si mají možnost zdarma zapůjčit ve školní knihovně u pí. uč. Lacinové vhodnou knihu na čtení. Také je skvělá volba navštěvovat

Dětské oddělení Krajské vědecké knihovny.

Doporučuji k domácímu procvičování ČJ, M, PRV   www.skolakov.eu

 

Domácí úkoly 

Domácí příprava slouží k procvičení, zopakování a upevnění učiva, které bylo probrané ve škole.

Podepisujte prosím dětem domácí úkoly, stvrzujete tím, že jste o domácím úkolu veděli. Domácí úkoly NEBUDOU známkované, slouží

mi jako zpětná vazba, abych věděla, zda děti probrané látce rozumí. Proto, prosím, úkoly NEOPRAVUJTE, pouze PODEPIŠTE! Děkuji.

 

Žákovské knížky

Od tohoto školního roku budou žákovské knížky pouze v elektronické podobě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
Augsburg (Húsková)

Návštěva partnerké školy 8.4. - 12.4.2019.

Děti čtou nevidomým dětem (Burdová)

Žáci 6. A a 6. C se v úterý 9. dubna 2019 vypravili do Krajské vědecké knihovny Liberec a zúčastnili se konkurzu.