Základní škola Liberec Barvířská

Třída 3.A

 

 

Rozvrh hodin 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí ČJ TV  M  AJ/ČJ        
Úterý ČJ ČJ  M  PRV          
Středa ČJ  ČJ VV          
Čtvrtek       ČJ AJ  PRV TV        
Pátek ČJ  ČJ  M  HV          

 *změna rozvrhu vyhrazena

 

Třídní učitelka: Markéta Plecháčová

Konzultační hodiny: pondělí 13:00 - 14:00 (po předchozí domluvě)

E-mail: plechacova@zs-barvirska.cz

Výchovná poradkyně: Jana Pěničková, email: penickova@zs-barvirska.cz, konzultační hodiny: pondělí 9:55 - 10:40 + kdykoliv po předchozí domluvě

Speciální pedagog: Karel Řehák, rehak.karel@zschrastava.cz

  

  AKTUÁLNĚ

 

 

Úhrada pracovních sešitů a pomůcek na VV a PČ na nový školní rok 2018/2019 ve výši 900,- prosím uhraďte nejpozději do 15. 6. 2018.

 

Vyúčtování ze ŠvP k nahlédnutí - vracím 450,- a formulář od lékaře, osobně oproti podpisu zákonného zástupce. Možno každé ráno před výukou v době od 7:30 - 7:45 (mimo úterý).

 

 

Učebnice z ČJ a Čítanku z 2. třídy si můžete ponechat - není nutno vracet.

 

PLÁN NA ČERVEN 

1. 6. Den dětí ve škole (soutěže, stanoviště, ...)

8. 6. Krajská vědecká knihovna - Lucie a zázraky 10,- (hrazeno ze třídního fondu)

18. 6.  Krysáci - beseda ve škole .................... 40,-

19. 6.  Společné opékání buřtů s rodiči a dětmi (akce naší třídy) - DDM Větrník, od 17:00 - 20:00, s sebou: buřtík a dobrou náladu :-)

20. 6. Sběr papíru - 7:15 před školou.

20.6. návštěva Muzea Hraček v Jablonci nad Nisou...35,- + 2 jízdenky do JBC.

 

21. 6.  Výlet vlakem na zámek Sychrov .......................150,-, (odhlásit oběd), návrat ke škole v 16:00. S sebou: batůžek se svačinou, pitím, pláštěnkou, vhodnou sportovní obuv a sportovní oblečení.

 

26. 6. Den v přírodě - Liberecká Výšina nebo Dětský koutek ........ 20 ,- + 1 jízdenka

28. 6. Návštěva kina - dětské představení (Králíček Petr 80,-)

29. 6. Vysvědčení + slavnostní oblečení.

 

 

 

 

 

 

INFORMACE - Škola v přírodě na příští školní rok 2018/2019

Předpokládaná cena 3.000 ,- (možno zaplatit ve 3-4 splátkách, doporučuji 1. splátku ještě do konce června 2018)

Místo pobytu: Svor u České Lípy

Předběžný termín: duben 2019

 

Učivo na květen 

31. 5. - 10-ti minutovka AJ - slovíčka 7. lekce

10. 5. AJ - test 1. - 6. lekce

ČJ - Ztráta a spodoba znělosti, kapitola Na rybách

M - v Ma probíráme násobení a dělení 2,3,4, začínáme násobilku 5-ti, nadále prosím, aby děti měly ořezané tužky a nosily pravítko na geometrii)

PRV - kapitola 8 JARO - opakování

AJ - The Play Time - lekce 7

 

Učivo na červen 

7. 6. Závěrečný test z M - násobení a dělení 1-5, slovní úloha, geometrie do str. 80 - jedna úloha, sčítání - odčítání do 100 i pod sebe. 

 

11. 6. Závěrečný test z ČJ - podstatná jména, slovesa, předložky, práce se souvislým textem, hlásková stavba, ztráta a spodoba znělosti. 

 

14. 6. Závěrečný test PRV - str. 70, + barevné otázky na konci PS - viz. přílohová část (jen některé vybrané otázky)

 

ČJ - kapitola U moře, Rodinná oslava

M - procvičování a docvičování početních operací a geometrie

PRV - Kapitola 9 Léto

AJ - procvičování a docvičování, hry

 

DOPORUČUJI NA LÉTO ZAKOUPIT  PRO DĚTI - OPAKUJI SI OPRÁZDNINÁCH 2 - nakladatelství Sinus Praha, prodávají v knihkupectví v Moskevské ul. cca do 150,- + si o letních prázdninách přečtěte společně 1 knihu (Např. Mach a Šebestová na prázdninách).

 

Nadále v rámci domácí přípravy připomínám hlasité čtení - každý den alespoň 10 - 15 minut

Děti si mají možnost zdarma zapůjčit ve školní knihovně u paní vychovatelky Míši vhodnou knihu na čtení. Také je skvělá volba navštěvovat Dětské oddělení Krajské vědecké knihovny.

Vhodné knihy ke čtení: doporučuji knihy v edici tzv.  První a druhé čtení:např.  Sísa Kyselá, Martina Drijverová

 

Doporučuji k domácímu procvičování ČJ, M, PRV   www.skolakov.eu

                              k procvičování AJ           https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?sortfield=4&cc=cz&selLanguage=cs

 

 

 

Domácí úkoly 

každý pátek první hodinu čteme (stačí nosit čítanku na pátek) úkol ze čtení z Čítanky bude přes víkend na čtecí kartě

úterý zadávám úkol z písanky

ostatní dny domácí úkoly z Českého jazyka nebo Matematiky

některé dny i z jiných předmětů 

Domácí příprava slouží k procvičení, zopakování a upevnění učiva, které bylo probrané ve škole.

 

 

 

Podpisy DÚ

Podepisujte prosím dětem domácí úkoly, stvrzujete tím, že jste o domácím úkolu veděli.

  

Změna ceny obědů od ledna 2018: 1.-4. třída, cena 24,-/porce měsíční platba 480,-

 

  

Poděkování

 Děkuji žákům, kteří přinesli sběr papíru a nadále nosí sběr hliníku.

 

Pár užitečných rad ke sběru hliníku: 

Co patří do tříděného hliníku - nápojové plechovky, víčka od jogurtů, termixů apod., obaly od měkkých sýrů, paštik, čokolád atd., šroubovací uzávěry od nápoju a zavařovací víčka, tuby od léčiv, hliníkové nádobí a příbpry, žaluzie, stanové konstrukce, lehátka apod.

Co nepatří do tříděného hliníku - folie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od arašídů, mražených kréml, obaly od trvanlivého mléka v krabicích), nádovy nebo jiné předměty kombinované  s železnými ci jinými prvky apod.

Jak ho budeme sbírat - hliník doma pečlivě omyjte. Vždy roztřiďte plechovky, které vymyjte a sešlápněte (pozor musíte zkontrolovat, jestli je to opravdu hliník viz. výše) a víčka od jogurtů a ostatní drobný sběr. Vše dobře zvažte a zapište do úkoláčku hmotnost.

Vždy poslední pátek v měsíci většinou během velké přestávky bude sběr vybrán za celou třídu.