Základní škola Liberec Barvířská

Třída 3.A

 

 

Rozvrh hodin 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí  ČJ AJ   ČJ  VV        
Úterý  ČJ M PRV   AJ  TV        
Středa  ČJ  M PRV  ČJ  PČ        
Čtvrtek M ČJ  AJ TV   HV        
Pátek  M  ČJ  PRV ČJ  ČJ        

 *změna rozvrhu vyhrazena

 

V pátek 5. vyučovací hodinu budou mít děti, které nenavštěují v rámci výuky anglického jazyka rodilého mluvčího, rozšiřující hodinu českého jazyka! (Týká se Radky, Amálky, Davida S., Jana Simona, Dominiky J., Štěpána a Nikolky)

 

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Ježková

Konzultační hodiny: čtvrtek 12:00 - 12:45 (pouze po předchozí domluvě)

E-mail: jezkova@zs-barvirska.cz

Asistentka pedagoga: Markéta Plecháčová

Konzultační hodiny: pondělí 11:40 - 12:15 (pouze po předchozí domluvě)

Výchovná poradkyně: Jana Pěničková, email: penickova@zs-barvirska.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 8:50 - 9:35 + kdykoliv po předchozí domluvě

Speciální pedagog: Karel Řehák, rehak.karel@zschrastava.cz

  

 

AKTUÁLNĚ 

POZOR 

Vážení rodiče,

příští týden v úterý, 23.10.2018, jedeme v rámci projektu “Homo et regio“ na celý den na pobyt na Jizerku. Níže posílám pár informací, prosím nezapomeňte dětem odhlásit oběd ve školní jídelně, aby zbytečně nepropadl.

Děti, kterým se dělá v autobuse špatně, prosím vybavte kinedrylem a nějakým pytlíkem, který by mohly použít v krizové sitauci.

 

Odjezd od školy bude v 8:45 (na Jizerce máme být na 10. hodinu), první hodinu s dětmi vyplníme povídáním a tom, co nás čeká, žádné učení si do školy neponesou. Občerstvení je zajištěno, včetně oběda na Pyramidě. Děti s sebou potřebují hlavně teplé oblečení (včetně čepice a slabších rukavic – budeme se pohybovat hlavně venku) a obuv do hor a pití, popř. malé občerstvení na cestu tam a zpět. Vše ostatní dostanou na místě, včetně dopolední svačiny. Odjezd z Jizerky bude v 15:00, návrat ke škole tedy kolem 16. hodiny.

 

 

Opakovaně prosím, ti, kdo tak ještě neučinili - OBALTE dětem učebnice a sešity! Mnoho dětí má sešity i učebnice stále

neobalené!


Děti, které mají v pátek hodinu českého jazyka navíc musí zaplatit paní učitelce pracovní sešity (40,- Kč). Peníze prosím 

donést nejlépe v pátek.

 

AKTUÁLNÍ PLATBY

Prosím, kdo ještě nezaplatil kroužky, do konce příštího týdne (tj. 12. 10.) je nutné je uhradit. 

 

PLÁN NA ŘÍJEN 

1.10. začínají kroužky

10.10. Naivní divadlo - "O hodině navíc" - cca 60,- Kč

17.10. Audiovizuální výstava (liberecké nádraží) - "Má vlast - zblízka a nahlas" - výstava ke 100. výročí české státnosti

19.10. Odevzdání čtenářských deníku

           Školní akce - 100 let naší republiky - výsadba národního stromu v atriu u jídelny; společná akce VLAJKA NA

HŘIŠTI - společné focení celé školy, všechny děti z naší třídy by měly přijít v bílém tričku, mikině nebo svetru        

23.10. Projekt "Homo et regio" - výlet na Jizerku, odjezd od školy, sebou svačinu a pití na cestu, turistické oblečení a

obuv, pláštěnku, čepici a rukavice (budeme 900 m. n. m.). Občerstvení včetně oběda bude zajištěno (bude potřeba

odhlásit dětem oběd ve šk, jídelně) a je plně hrazeno z grantu. Stejně tak bude z grantu zaplacen tlumočník a doprava.

Příjezd zpět ke škole bude cca v 16h.

29. - 30.10. Podzimní prázdniny

31.10. Ředitelské volno

 

 

Čtenářský deník

Termín odevzdání prvního deníku je 19.10. Děti dostanou pracovní list, který doma vyplní, nepořizujte žádný zvláštní sešit, není

potřeba.

Další termíny odevzdání čtenářského deníku: 30.11.2018

                                                                  11. 1.2019

 

 

Kroužky

Kroužky budou zahájeny od 1.10. Uhrazeny musí být nejpozději do 12.10. 

 

Projekt "Hommo et regio"

V letošním školním roce se společně s dětmi zúčastníme projektu "Homo et regio"s program environmentální výchovy pro žáky

základních škol Libereckého kraje a okresů Bautzen a Görlitz na německé straně. Tento projjekt je z 99,9% dotovaný, tudíž nebudete

hradit prakticky nic (vím pouze o částce 2eura/dítě). Je ovšem nutné, aby každé z dětí mělo nějaký doklad totožnosti (ať už

cestovní doklad, nebo občanský průkaz), protože nás na jaře čeká cesta do Německa. Více o projektu vám sdělím v průběhu září.

 

 

INFORMACE - Škola v přírodě pro školní rok 2018/2019

Předpokládaná cena 3.000 ,-

Místo pobytu: Svor u České Lípy

!!!Termín: 8. - 12. dubna 2019!!!

 

 

Nadále v rámci domácí přípravy připomínám hlasité čtení - každý den alespoň 10 - 15 minut.

V tomto roce budou děti odevzdávat čtenářské deníky ( 1. pololetí 3 knihy, 2. pololetí 3 knihy).

Děti si mají možnost zdarma zapůjčit ve školní knihovně u pí. uč. Lacinové vhodnou knihu na čtení. Také je skvělá volba navštěvovat Dětské oddělení Krajské vědecké knihovny.

Doporučuji k domácímu procvičování ČJ, M, PRV   www.skolakov.eu

 

Domácí úkoly 

Domácí příprava slouží k procvičení, zopakování a upevnění učiva, které bylo probrané ve škole.

Podepisujte prosím dětem domácí úkoly, stvrzujete tím, že jste o domácím úkolu veděli. Domácí úkoly NEBUDOU známkované, slouží

mi jako zpětná vazba, abych věděla, zda děti probrané látce rozumí. Proto, prosím, úkoly NEOPRAVUJTE, pouze PODEPIŠTE! Děkuji.

 

Žákovské knížky

Od tohoto školního roku budou žákovské knížky pouze v elektronické podobě.