Základní škola Liberec Barvířská

Třída 2.B

 

 

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí ČJ  PRV AJ/ČJ HV         
Úterý ČJ  AJ ČJ/ČT          
Středa ČJ  ČJ/ČT TV - PL TV - PL         
Čtvrtek ČJ  PRV ČJ/ČT          
Pátek ČJ  VV PČ           

 

Třídní učitelka: Mgr. Štěpánka Kvasničková 

POZOR NOVÁ EMAILOVÁ ADRESA

E-mail:  kvasnickova@zs-barvirska.cz 

 

KONZULTAČNÍ HODINY:  ÚTERÝ 11,50 - 12,30 PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ


Výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková

KONZULTAČNÍ HODINY: pondělí 9.55 - 10.40 + kdykoli po předchozí domluvě

E-mail: penickova@zs-barvirska.cz

 

Platby:

 

3.splátka školy v přírodě 1000,- do konce února

- termín školy v přírodě je 8.4 - 12. 4.

 

 

Akce třídy 2.B  - prosinec

  8. 12.  - Vánoční dílny 9,00 - 12,00

·       11. 12. Svíčkárna Rodas  -  vybírám 2 lístky a 50,- Kč - 10,30 – 11, 45 – návrat 12,15 – 12,30 POZOR

       (toto neplatí Grajcar, Jirouš, Marková, Skalová, Zikeš, Bednáriková  –  nebyli na programu Od Textilany k parku – zbyly jim lístky i peníze)

·       18. 12. Naivní divadlo – O Raškovi   - vybírám 60,-Kč – 10,30 – 11,30 ( Zikeš, Bednáriková, Marková, Grajcar, Rohlenová platí pouze 30,- - neúčastnili se přednášky Kamarádi online)

·       20. 12. Vánoční tvoření ve třídě a besídka (děti přinesou trochu cukroví na ochutnávku a dáreček v hodnotě 100,-Kč pod stromeček)

·       21. 12. Cinema city – pohádka Čertí brko - děti přinesou 80,-Kč 21.12. před kinem

 

Na všechny akce kromě kina tedy vybírám 130,-Kč a 4 lístky do 6.12.


ČTENÍ KNIH A ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Děti by měly za každé pololetí druhé třídy přečíst a zapsat alespoň jednu knihu. Některé děti již tento úkol za 1. pololetí splnily. Moc je chválím. Známka, kterou dostanou za prezentaci má váhu 2. Knihu představí, přečtou svůj zápis a odpoví na pár jednoduchých otázek o knize.

Podpořte své děti společnou četbou. Moc Vám děkuji.


 

 

 

PLÁN UČIVA NA TÝDEN   10. 12. –  14. 12.

 

Český jazyk učebnice

 44 - 47

Český jazyk-pracovní sešit

28 - 31

Matematika

 15,17,18,19


V 1. pololetí ve středu děti nenosí čítanku - čteme mimočítankovou četbu.

Pokud dítě neplave a je omluveno v ŽK - můžete si ho  ve středu vyzvednout v 10,35 před školou (v 10,40 odjíždíme na plavání od 24.10.).