Základní škola Liberec Barvířská

Třída 2.B

 

 

POZOR ZMĚNA ROZVRHU OD 1.2. 2019 - JIŽ NEMÁME PLAVÁNÍ

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:

   do:
7:55

   8:40
8:50

   9:35
9:55

   10:40
10:50

   11:35
11:45

   12:30
12:40

   13:25
13:35

   14:20
14:35

   15:15
15:25

   16:10
Pondělí ČJ  PRV AJ/ČJ HV         
Úterý ČJ  AJ ČJ/ČT TV         
Středa ČJ  ČJ/ČT PRV          
Čtvrtek ČJ  TV ČJ/ČT          
Pátek ČJ  VV PČ           

 

Třídní učitelka: Mgr. Štěpánka Kvasničková 

POZOR NOVÁ EMAILOVÁ ADRESA

E-mail:  kvasnickova@zs-barvirska.cz 

 

KONZULTAČNÍ HODINY:  ČTVRTEK 11,50 - 12,30 PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ


Výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková

KONZULTAČNÍ HODINY: pondělí 9.55 - 10.40 + kdykoli po předchozí domluvě

E-mail: penickova@zs-barvirska.cz

 

 

 

Všechny děti dostaly domů pro rodiče přístupové heslo na vyplnění dotazníku pro školu. Předem moc děkuji za jeho vyplnění. Pomůže nám ve zlepšení naší práce.¨

Děkuji

Gratulujeme Tomášovi  Isachovi a Matymu Marhanovi ke skvělému výsledku ve školním kole recitační soutěže, kde v kategorii 2. - 3. tříd obsadili skvělé 1. a 2. místo a postupují do okresního kola. -  SUPER!!!!!


PLATBY ÚNOR

 - na akce v měsíci únor vybírám 95,- Kč a 4 lístky na tramvaj - nejpozději do 8.2. 

 - nezapomeňte také na platbu za školu v přírodě 1000,- Kč 

 - do konce února vybírám i platbu za rodilého mluvčího 310,- Kč

Geometrie ve 2. pololetí

Děti potřebují mít v penále tužku číslo 3 - ořezanou a potřebují průhledné pravítko alespoň 20cm dlouhé nebo trojúhelník s ryskou. Geometrii nemáme zcela pravidelně. Zařazuji ji dle potřeb. 


ČTENÍ 2. POLOLETÍ

  - mimočítankovou četbu budeme zařazovat vždy ve středu - děti si tedy nebudou nosit čítanku,  jak si již zvykly v 1. pololetí 

 -děti si do školy přinesou  knihu, kterou dostaly na konci

1. třídy v knihovně BRÁCHOVA BOTA - budeme ji číst ve škole

 - BĚHEM 2. POLOLETÍ JIŽ NEKTEŘÍ ŽÁCI NEBUDOU MUSET PLNIT POVINNÉ ÚKOLY ZE ČTENÍ, ALE BUDOU SE DOMA VĚNOVAT  ČETBĚ INDIVIDUÁLNĚ - PŘEDPOKLADEM JE VÝBORNĚ ZVLÁDNUTÉ  HLASITÉ ČTENÍ - VŽDY BUDETE INFORMOVÁNI V ŽK


ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Děti by měly za každé pololetí druhé třídy přečíst a zapsat alespoň jednu knihu. Známka, kterou dostanou za prezentaci má váhu 2. Knihu představí, přečtou svůj zápis a odpoví na pár jednoduchých otázek o knize.

 

Podpořte své děti společnou četbou. Moc Vám děkuji.


Akce třídy 2.B 

Tematický projekt POHYB JE ŽIVOT - celý měsíc se budeme věnovat tématu zdravý životní styl. Vždy ráno na začátku první hodiny a pak především během prvouky a tělocviku.

 

18.2. termín doplacení 3. splátky na školu v přírodě

26.2. Divadlo v Lidových Sadech  - Křoupat zdravě, dá se hravě od 9,00 - cena 60,-Kč a 2 lístky na tram

1.3.  Masopustní karneval 2. tříd

 


PLÁN UČIVA NA TÝDEN   11. 2. –  15. 2.

 

Český jazyk učebnice

69 - 73

Český jazyk-pracovní sešit

 7 -9

 

Matematika


4 -7