Základní škola Liberec Barvířská

Třída 2.A

Rozvrh

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
9:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:35
15:15
15:25
16:10
Pondělí                  
Úterý                  
Středa                     
Čtvrtek                    
Pátek                 

 

třídní učitelka: Mgr. Romana Masáková

email: masakova@zs-barvirska.cz

konzultační hodiny: 

 

výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková

konzultační hodiny: 

 

!!!Věnujte svým prvňáčkům čas i o prázdninách. Pro snadnější nástup do 2. třídy

je potřeba s dětmi denně číst, počítat příklady na +- do 20 bez přechodu desítky

a psát (pohledy, dopisy...)!!!

 

 

V třídním fondu za tento rok zbylo 1700,-. Tyto peníze převedu do fondu pro 2. třídu.