Základní škola Liberec Barvířská

Třída 1.A

Rozvrh

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
od:
do:
7:55
8:40
8:50
9:35
9:55
10:40
10:50
11:35
11:45
12:30
12:40
13:25
13:35
14:20
14:35
15:15
15:25
16:10
Pondělí  Čj  M  Tv  Čj Aj         
Úterý  Čj  M  Prv  Vv          
Středa  Čj   Aj   Tv   Čj           
Čtvrtek  Čj   M  Prv   Hv          
Pátek  Čj  M   Pč   Čj         

 

třídní učitelka: Mgr. Romana Masáková

email: masakova@zs-barvirska.cz

konzultační hodiny: úterý 12-13 nebo po domluvě

 

výchovný poradce: Mgr. Jana Pěničková

konzultační hodiny: čtvrtek 8:50 - 9:35 nebo po domluvě

 

Pro nemocné: 13. 5. -  17. 5.

Matematika 2. díl do str. 47 + (procvičování +- do 20 bez přechodu desítky)

Malá písanka 3 do str. 11

Slabikář do str. 68 (pokud děti potřebují, pište si obloučky pod slabiky)

Pracovní sešit ke slabikáři 2 do str. 26

Prvouka do str. 67  

!!!Procvičujte s dětmi +- do 10 bez použití prstů!!!

 

V úterý 14. 5. 2019 se bude naše třída fotit.

V sobotu 18. 5. 2019 slavíme 60. narozeniny naší školy. Jste srdečně zváni! Nacvičujeme s dětmi vystoupení,

prosím doražte, ať se nám vše vydaří. Podrobnější informace dostanou děti do notýsku.

Ve středu 22. 5. 2019 shlédneme anglické divadlo, vybíráme 50,- na žáka.

V pondělí 27. 5. 2019 navštívíme Krajskou vědeckou knihovnu Liberec s programem - Domeček pro myšku.

Tentýž den proběhne ve škole den dětí. S sebou do školy batůžek, svačinu, pití - výuka nebude.

Do 14. 6. 2019 vybíráme 1000,- na pracovní sešity a pomůcky do 2. třídy a 100,- na knížku za vysvědčení.


!!!Prosím doneste do třídy papírové kapesníky, docházejí nám. Pak už zbývají jen rukávy!!!