Základní škola Liberec Barvířská

Školní klub

Kroužek je určen žákům 3.-5.r.
Cena: 200,-/měsíc
Termín: denně 12:30-15:30
 

Informace školního klubu:
 

Oblečení dětí v chladném počasí.

Rádi bychom poprosili rodiče, aby upozornily svoje děti na nutnost vhodně/teple se oblékat v chladném počasí. Pokud bude venku slunečné (pěkné) počasí, budeme chodit ven. 

Kroužky.

Prosíme rodiče dětí, které navštěvují kroužky, nechodí do ŠK a chtějí v "klubíku" na kroužek čekat, aby dítě do ŠK přihlásili + zaplatili poplatek. Pokud tak neučiní, dítě nemůže na kroužek čekat v "klubíku" ani v budově školy. Bylo by bez dohledu. Škola nemůže nést zodpovědnost za případné úrazy či jiné komplikace způsobené kumulací dětí bez dohledu dospělé osoby.

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
Augsburg (Húsková)

Návštěva partnerké školy 8.4. - 12.4.2019.

Děti čtou nevidomým dětem (Burdová)

Žáci 6. A a 6. C se v úterý 9. dubna 2019 vypravili do Krajské vědecké knihovny Liberec a zúčastnili se konkurzu.