Základní škola Liberec Barvířská

Důležité informace ze ZŠ Barvířská Liberec

Změna ceny stravného pro děti základní školy:

1.-4.třída (7 - 9 let)     cena 24,-/porce   měsíční platba 480,-

5.-8.třída (10 - 14 let) cena 26,-/porce   měsíční platba 520,-

9. třída (15+ let)         cena 28,-/porce    měsíční platba 560,-

Platnost od 1.1.2018

Gastron Zuzana Vaníčková s.r.o.

_________________________________________________

Volby do Školské rady při ZŠ a MŠ Barvířská, Liberec

Ve čtvrtek 23.11.2017 proběhly volby do Školské rady ZŠ a MŠ Barvířská, Liberec, p.o. s těmito výsledky:

Za oprávněné osoby (rodiče) byla zvolena Ing. Radka Vlčková

Za pedagogy byl zvolen Mgr. Martin Urban

Ustavující schůzka proběhne do 30 dnů od ukončení voleb.