Základní škola Liberec Barvířská

Světový den lidských sídel 26.10.2009

SVĚTOVÝ DEN LIDSKÝCH SÍDEL byl název projektového dne žáků 1.stupně.
První dvě vyučovací hodiny se děti pokoušely vybudovat svoje sídlo z krabic a krabiček. Pracovaly ve skupinách, zpracovávaly nápady, rozdělovaly si úkoly. Výsledky jejich práce jsou vystaveny na chodbě školy.
Program dalších hodin si mohli žáci vybrat. Někteří „stavěli dům“ při pohybu v tělocvičně. Někteří vyrobili dům z přírodnin, či malovali tuží krásy průčelí domů. Získali také spoustu nových poznatků o stavebním slohu, poznávali nejkrásnější a nejzajímavější domy Liberce. Ale hlavně si děti odnesly dobrou pohodu a radost a poznatek, že i ve škole může být fajn.

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
Martinský průvod (Blahová)

V pondělí  12. 11. pořádala ŠD ve spolupráci s MŠ již tradiční Martinský průvod.

Prezentace v Krajské vědecké knihovně (Šulcová)

V pondělí dne 22.10.2018 strávili žáci 2.stupně zajímavé dvě hodiny v sále KVK.