Základní škola Liberec Barvířská

Princezna Julie (Wollrabová)

První jarní den se zástupci jednotlivých tříd a parlamentu zúčastnili besedy s Městskou policií a náměstkem primátora PhDr. Mgr. Ivanem Langrem na téma šikany. Program Princezna Julie má za úkol poukázat na problémové chování a podpořit žáky v aktivní spolupráci v boji proti šikaně. Na začátku jim byl promítnut krátký film, kterým se následně otevřela diskuze. Žáci byli rozděleni do dvou skupin a navrhovali řešení modelové situace. Všichni zúčastnění si zaslouží pochvalu za vzorné chování, své znalosti i inteligentní a věcné příspěvky do diskuze. Členové parlamentu dostali prostor v hodinách občanské výchovy spolužáky s programem krátce seznámit a společně na téma šikany diskutovat. Na páteční schůzi parlamentu se bude projednávat tvorba prezentace na téma šikany a účast na červnovém zasedání žákovských parlamentů na radnici. Tam se setkáme s žáky ostatních škol, společně pak probereme naše zkušenosti se šikanou a budeme hledat další možnou „léčbu“ této sociální nemoci.

Princezna Julie (Wollrabová) Princezna Julie (Wollrabová) Princezna Julie (Wollrabová) Princezna Julie (Wollrabová) Princezna Julie (Wollrabová) Princezna Julie (Wollrabová) Princezna Julie (Wollrabová) Princezna Julie (Wollrabová)