Základní škola Liberec Barvířská

Názory žáků 7.B k projekt. dni Den Země

NÁZORY A KOMENTÁŘE ŽÁKU 7.B K PROJEKTOVÉMU DNI
„DEN ZEMĚ“ 
Den Země se velmi vydařil. V průběhu projektového dne jsme se seznámily s tím, jak chránit přírodu, šetřit energií. První hodinu jsme se zúčastnily ochutnávky zajímavých bylin u paní učitelky Masnicové. Poznaly jsme nové byliny a materiály. Na druhé hodině jsme se dozvěděly zajímavosti o přírodních katastrofách. Další hodinu následoval úklid. Ten nás nebavil. Čtvrtou hodinu vyplnila beseda s historikem severočeského muzea. Tématem besedy byly Liberecké přehrady a rybníky. Dozvěděly jsme se, že vodní tryska pod velkým tlakem dokáže useknout člověku ruku. Poslední pátou hodinu - „Voda, její vlastnosti a využití“, jsme navštívily paní učitelku Bořilovou. Škoda, že se na nás s pokusem nedostalo.
Celý den byl velmi vydařený. Doufáme, že se projektový den bude v příštím roce opakovat.
(Denisa Krausová, Kačka Rentová)

V pátek 20 4. 2007 se na naší škole konal projektový den „Den Země“. Nejvydařenější hodinou byla „Cesta kolem světa“ s panem učitelem Rozsévačem. Vypracovávali jsme vlastní cestu kolem světa s několika zastávkami. Neméně vydařená hodina byla s panem učitelem Václavem s názvem „ Přírodní katastrofy“. Dívali jsme se na to, co dokáže tsunami a sopky. Ale i úklid s panem učitelem Pivodou byl zábavný.
Celkově se nám projektový den líbil, protože jsme se dozvěděli nové zajímavé věci.
(Viktor a Ondra Divišovi)

Den Země je považován za den, kdy se staráme o přírodu!!!  Ale o přírodu bychom se měli starat každý den a ne jenom jeden den v roce. Za nejlépe předvedený projekt považuji „Co dokáží petlahve“, ten si připravila paní učitelka Pěničková. Nejhorší náplní projektu bylo uklízení odpadků na školním hřišti.
(Martin Kopic, Martin Janošík)

 

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
Martinský průvod (Blahová)

V pondělí  12. 11. pořádala ŠD ve spolupráci s MŠ již tradiční Martinský průvod.

Prezentace v Krajské vědecké knihovně (Šulcová)

V pondělí dne 22.10.2018 strávili žáci 2.stupně zajímavé dvě hodiny v sále KVK.