Základní škola Liberec Barvířská

Návštěva partnerské školy

NÁVŠTĚVA PARTNERSKÉ ŠKOLY
V pondělí 13.10.2008 v odpoledních hodinách přijela očekávaná návštěva z německého Augsburgu. 23 žáků a 3 pedagogové se ubytovali ve školní družině a zajištěno pro ně bylo stravování ve školní jídelně.
Společné vyučování našich a německých žáků bylo zajímavé, proběhla výuka angličtiny a zeměpisu. Při společných aktivitách (výlety, návštěva ZOO, Bybylonu, turnaj ve florbalu...) se stačili žáci spřátelit a jejich návštěva na naší škole byla přínosem pro obě strany. Loučení bylo smutné, ale v příštím školním roce navštíví zase naši žáci 7. třídy školu v německém Augsburgu.

Za finanční podporu děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti a Statutárnímu městu Liberec.


 

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
Martinský průvod (Blahová)

V pondělí  12. 11. pořádala ŠD ve spolupráci s MŠ již tradiční Martinský průvod.

Prezentace v Krajské vědecké knihovně (Šulcová)

V pondělí dne 22.10.2018 strávili žáci 2.stupně zajímavé dvě hodiny v sále KVK.