Základní škola Liberec Barvířská

Hrnečku vař (Loníčková)

HRNEČKU VAŘ!
Tuhle ti dám ten hrneček. Když ho doma postavíš na stůl a řekneš: Hrnečku, vař! navaří ti tolik kaše, co budeš chtít.
I když tuto pohádku od K. J. Erbena děti velmi dobře znají, jejími radami se neřídily a při vaření pudingu se přičinily samy. Školní kuchyňkou se tak po necelé půlhodině linula příjemná vůně a děti byly celé nedočkavé na to, jak si smlsnou na dobrotě, kterou si samy připravily.
Někteří nedočkavci neodolali a místo mytí nádobí potají ujídali. Nakonec usedli ke stolu i ti pracovitější a všichni jsme měli radost nejen ze sladkého výrobku ale hlavně z příjemně stráveného odpoledne ve školní družině.
Monika Loníčková a děti ze 3. oddělení ŠD (březen 2010)

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
Augsburg (Húsková)

Návštěva partnerké školy 8.4. - 12.4.2019.

Děti čtou nevidomým dětem (Burdová)

Žáci 6. A a 6. C se v úterý 9. dubna 2019 vypravili do Krajské vědecké knihovny Liberec a zúčastnili se konkurzu.