Základní škola Liberec Barvířská

Evropský den jazyků 2. stupeň (Marková)

Evropský den jazyků si každoročně připomínáme 26.září a v naší škole vždy pro žáky organizujeme projektový den na dané téma. Letos projektový den na 2.stupni proběhl ve středu 27.9.2017. Hlavními aktéry byli žáci devátého ročníku, kteří si pro mladší žáky připravili velké množství aktivit a každá třída 6. – 8. ročníku se jich postupně zúčastnila. Úkoly na jednotlivých stanovištích zahrnovaly např. poznávání evropských jazyků na základě poslechu ze sluchátek, přiřazování vlajek ke státům (podobně i typických jídel, známých evropských staveb, sportovců atd.), pozdravy a poděkování v různých jazycích, názvy evropských států v angličtině, rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou, křížovky a kvízy a mnoho dalších. Tyto aktivity si deváťáci sami vytvářeli a roli učitelů plnili velmi odpovědně - za to jim patří velká pochvala. V druhé části projektového dne jsme využili spolupráci s Eurocentrem a hodiny vedl pan Fišer, kterému také děkujeme. Žáci 6. a 7. ročníku zhlédli interaktivní film „Referát o Unii“ s následnou debatou na dané téma a pro žáky 8. a 9. ročníku byla připravena přednáška o Evropské unii, během které se dozvěděli spoustu zajímavých informací.

 

Evropský den jazyků 2. stupeň (Marková) Evropský den jazyků 2. stupeň (Marková) Evropský den jazyků 2. stupeň (Marková) Evropský den jazyků 2. stupeň (Marková)