Základní škola Liberec Barvířská

Dopravní výchova

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Je tu začátek školního roku a učitelé opět začínají oprašovat to, co se žáci v minulém školním roce naučili v dopravní výchově.
Třeťáci v úterý 9.9.2008 měli možnost ukázat paní učitelce, jak se na našem dětském dopravním hřišti již vyznají, co si z loňského výcviku pamatují a co nového se naučili o prázdninách.
Ve výcviku budou pokračovat postupně i ostatní třídy na 1. stupni. Naším cílem je, aby se žáci dokázali bezpečně pohybovat na komunikacích - nyní jako chodci a později i jako účastníci dopravního provozu. Jen tak lze předejít vážným úrazům.

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
Exkurze nejen za motýly (Húsková)

Ve čtvrtek 21.6. se žáci 7.A vypravili v doprovodu paní učitelky Húskové vlakem do Žitavy.

Oslavy řeky Nisy (Plačková)

Diskuse se zástupci vodních skautů Flotila, vedla k nápadu, že žáci ZŠ Barvířská k festivalu aktivně přispějí a uklidí kousek břehu nedaleko školy.