Základní škola Liberec Barvířská

Dlouhomostecké divadelní hrátky (Novotná)

DLOUHOMOSTECKÉ DIVADELNÍ HRÁTKY
To je název pro soutěž dramatických kroužků, jehož první ročník se uskutečnil 8. června 2010 v prostorách Obecního úřadu na Dlouhých Mostech.
S naším dramatickým kroužkem Barvínci jsme přijali toto milé pozvání a  připravili příběh nazvaný „ Narcis a víla Echó“. Měli jsme první možnost se předvést  před odbornou porotou a ostatními pěti dramatickými kroužky z Libereckého kraje. Podle slov předsedy odborné poroty pana Ladislava Ondráčka – casting direktora, měla porota těžkou práci.
Přestože jsme neobsadili medailová místa, představení se nám zdařilo a všichni si zaslouží  pochvalu. Získaný skleněný pamětní list bude zdobit  prostory školy a sladkosti byli spravedlivě rozděleny.
Velká pochvala a poděkování patří paní Fenckové, mamince Báry ze 4. B, která celý dramaťáček pozvala na odpolední návštěvu. Krásné slunečné počasí doprovázelo řádění v bazénku na zahradě, výborný koláč a večerní opékání vuřtů. Teplý podvečer ukončil náš pobyt na Dlouhých Mostech, ale udělal i pěknou tečku za naší roční prácí v kroužku Barvínků.
Michaela Novotná, vedoucí kroužku Barvínci

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
Exkurze nejen za motýly (Húsková)

Ve čtvrtek 21.6. se žáci 7.A vypravili v doprovodu paní učitelky Húskové vlakem do Žitavy.

Oslavy řeky Nisy (Plačková)

Diskuse se zástupci vodních skautů Flotila, vedla k nápadu, že žáci ZŠ Barvířská k festivalu aktivně přispějí a uklidí kousek břehu nedaleko školy.