Základní škola Liberec Barvířská

Den indické kultury (Marková)

DEN INDICKÉ KULTURY
V pátek 23.4.2010 se v knihovně konal Den indické kultury, na který se vypravili naši šesťáci, sedmáci a osmáci. Na programu byly ukázky tradičních indických písní a tanců, výuka muzikoterapie a nechyběla ani módní přehlídka typických indických oděvů. Hlavní část programu však byla mnohem delší, než pořadatelé slibovali, a proto žáci nestihli to, na co se těšili nejvíce - workshopy, při kterých by si mohli např. vyzkoušet typický ženský oděv sárí, nechat se pomalovat hennou nebo ochutnat tradiční indické pokrmy.

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
Augsburg (Húsková)

Návštěva partnerké školy 8.4. - 12.4.2019.

Děti čtou nevidomým dětem (Burdová)

Žáci 6. A a 6. C se v úterý 9. dubna 2019 vypravili do Krajské vědecké knihovny Liberec a zúčastnili se konkurzu.