Základní škola Liberec Barvířská

Člověk a krajina Jizerských hor (Švihlová)

ČLOVĚK A KRAJINA JIZERSKÝCH HOR
"Naše škola je partnerem grantového projektu "Člověk a krajina Jizerských hor" (reg. č.: CZ.1.07/1.1.09/02.0061), který byl pro období 1.10. 2009 - 30.6. 2012 podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Realizátorem projektu je Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Jsme partnerem bez finančního příspěvku. Podílíme se zejména na testování programů projektu a zkoušení metod jejich evaluace.  Cílem projektu je zejména realizace ekovýchovných programů "Vyšetřování jizerskohorské katastrofy" a "Člověk a krajina Jizerských hor - strategie budoucího využívání" ve Středisku ekologické výchovy Jizerka č.p. 2. Zapojit do projektu se mohou základní a střední školy z Libereckého kraje. Více o programech projektu najdete na
www.jizerka2.cz v kolonce "Programy".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Důležité odkazy

Třídy

Školní družina

Aktuality
Augsburg (Húsková)

Návštěva partnerké školy 8.4. - 12.4.2019.

Děti čtou nevidomým dětem (Burdová)

Žáci 6. A a 6. C se v úterý 9. dubna 2019 vypravili do Krajské vědecké knihovny Liberec a zúčastnili se konkurzu.