Základní škola Liberec Barvířská

Augsburg (Húsková)

Rok se s rokem sešel a 20 zástupců ze  tříd 6., 7., 8.A a 8.B se v doprovodu paní učitelky Húskové a pana učitele Vávry vypravilo na přátelskou pětidenní  návštěvu partnerské školy Kapellen-Mittelschule do Augsburgu. Betti Zimmermann pro ně měla se svými žáky připraven pestrý program.
V pondělí jsme si již tradičně dopřáli procházku po přilehlém okolí školy. Úterý již bylo vyhrazeno hrám a aktivitám podporujícím vytváření dobrých vztahů mezi žáky českými a německými. Dopoledne jsme tedy strávili na „You Farm“, která nabízí prostor pro tímto směrem zaměřenou zážitkovou pedagogiku. Odpoledne naši žáci navštívili své německé tandemové partnery v jejich domovech. Rodiny na to byly připraveny a na hosty z Čech se těšily. Toto odpoledne bylo žáky hodnoceno jako jedno z nejvydařenějších.
Na středeční dopoledne bylo naplánováno oficiální přijetí na augsburgské radnici zástupcem města  panem Hermannem Köhlerem, který ve svém projevu mimo jiné vyzdvihl důležitost mezinárodních výměn pro podporu bezpečné společné Evropy. Následně jsme si mohli prohlédnout  nejslavnostnější prostor Augsburgu „Zlatý sál“. Odpoledne bylo vyhrazeno prohlídce města a večer pak velmi oblíbenému bowlingu.
Čtvrtek byl ve znamení prohlídky Mnichova. Nejprve procházka olympijským parkem k muzeu BMW, jehož prohlídka patří k dalším TOP zážitkům. Následovala procházka anglickou zahradou, která je jen kousek od středu města a je tak centrem setkávání obyvatelů Mnichova. Centrum tohoto města ale bylo naším dalším cílem, kterého si žáci dostatečně užili. Večerní přátelské sportovní klání pak vyčerpalo zbývající síly účastníků a nastal čas na páteční návrat.
Celkové hodnocení našimi žáky – až na občasnou nekázeň některých německých účastníků to bylo bezva.
Děkuji všem našim  účastníkům za skvělé chování, aktivní účast i pozitivní hodnocení.
 

Tato akce se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Augsburg  (Húsková) Augsburg  (Húsková) Augsburg  (Húsková) Augsburg  (Húsková) Augsburg  (Húsková) Augsburg  (Húsková) Augsburg  (Húsková) Augsburg  (Húsková) Augsburg  (Húsková)